Vilken robotgräsklippare ska du välja?

Det är en hel del att tänka på innan du bestämmer dig för vilken modell av robotgräsklippare du ska köpa. Först och främst bör du tänka på hur din tomt ser ut och hur stor den är. En kuperad och komplex tomt med flera klippområden kräver en klippare som hanterar flera klippzoner. I trädgårdar med smala passager, slänter och etager krävs det en modell som tar sig lätt fram i den typen av terräng. Här nedan har vi en köpguide för robotgräsklippare med tips på vad du ska tänka på innan du väljer vilken modell du ska köpa. Samma guide använder vi när vi gör våra tomtbesiktningar. 

Enklast går du tillväga genom att kontakta oss för att  hjälpa dig med både rådgivning och tomtbesiktning hemma hos dig.

Köpguide för robotgräsklippare

Storleken på gräsytan

Gräsklipparen ska klara av att hinna med att klippa din gräsmattas yta. Gräsmattan kommer att bli ojämnt klippt och roboten kommer ständigt vara ute för klippning om den är för liten. En klippare med hög kapacitet håller gräsytan jämnt klippt till en liten insats vilket gör att du störs mindre av roboten.

Beräkna gräsytan som ska klippas och inte tomtytan. Gräsytan får du enklast fram genom att ta tomtytan och dra av ytor för husets bottenplatta och andra byggnader, rabatter, pooler, stenläggningar, uteplatser och andra ytor som inte ska klippas. En enkel tumregel är att ta beräkna den tid det tar idag att klippa gräset med en motorgräsklippare. 1 000 m2 brukar ta c:a 1 timme att klippa, eller 250 m2/15 min.

Vilken robotgräsklippare för gräsytan

Trädgårdens utformning

Klippt gräsmatta

En robotklippare klarar normalt av en gräsmatta med trånga passager, oregelbundna rabatter, flera klippytor och områden som ska delvis klippas med hjälp av en kantkabel som monteras i eller på marken. Kantkabelns dragning kommer att utgöra robotklipparens arbetsområde samt förenklar och säkerställer att roboten kommer till sin basstation för laddning.

Tomtlutning och slänter på trädgården

Våra modeller klarar av en stegring på upp till 35 % eller 200. Det är få tomter som har kraftigare lutningar än så vilket betyder att de flesta robotgräsklippare kommer att ta sig fram i tomtens sluttningar. En robot kan ha det svårt att ta sig fram i backar om gräset är blött och en robot med breda kraftiga hjul är att rekommendera, och helst med hjul extra utrustad med grips.

Mät tomtens lutning med hjälp av kompassen i telefonen.

Mät tomtens lutning med mobilens kompass vid köp av robotgräsklippare

Knivblad

Kraftiga stålknivarna slår av gräset och klarar en tuffare arbetsmiljö än en vanlig gräsklippare. Knivbladen klarar galant av kvistar, kottar, kastanjer och äpplen som ligger på marken utan att de går sönder. Du har mycket att vinna på om du satsar på en gräsklippare som har skarpa och robusta knivar och som inte riskerar att böja sig under klippningen. Knivblad är en förbrukningsvara och vi rekommenderar att de byts ut till varje ny säsong.

Robomow RX med knivblad

Klippbredd på gräsklipparen

Robomow RS knivar

Våra största modeller har en klippbredd på 56 cm vilket är bredare än många bensindrivna motorgräsklippare. Ju bredare klippbredden är desto snabbare går det att klippa gräsmattan.

Placering av laddning- och basstation

Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Placering av bas och laddstation till robotgräsklipparen

Användarvänlighet

Även om roboten levereras med förinställda grundinställningar brukar behovet och förutsättningarna variera under sommarsäsongens gång. Vid torka vill du låta gräset växa och vill inte klippa det lika ofta för att inte gräset ska bli uttorkat och brunt. När det regnar mycket kanske du vill kunna ställa om klippintervallet för att det gräset växer mer. I Robomow appen justerar du enkelt robotens inställningar från din Smartphone, eller direkt på maskindisplayen.

Användarvänlig robotgräsklippare med Robomow appen

Gräsklipptider

En robot behöver gå normalt 24 timmar per vecka för att hinna med att klippa den yta som den är avsedd för och hålla den vackert vältrimmad. Det gör att gräsklipparen behöver vara ute för klippning 4 timmar per dag. Väljer du en robot som klarar av dubbelt så stor yta som den är avsedd för kommer klipptiden att halveras.

Tänk på att många känsliga djur är verksamma under natten, och då är det dumt att låta en gräsklippare störa deras aktivitet. Då är det bättre att låta roboten går under dagtid

Igelkottar kan är ljud och ljuskänsliga djur

Säkerhet

Någonting du bör fundera på innan du köper en robotgräsklippare är givetvis säkerheten. Husdjur och barn ska inte få befinna sig i närheten av gräsklipparen, men det kan ju såklart hända. En Robomow stannar givetvis alltid om någon lyfter på den men knivbladen är fortfarande vassa och små fingrar och tassar kan skada sig på dem.

GSM och fjärrstyrning

Du kan styra en Robomow manuellt som en radiobil via Bluetooth och med Robomow appen även i områden utan kantkabel. Med appen kan du göra personliga inställningar till exempel zonindelning, utifrån bestämda mönster eller scheman. Har du behov av att kunna göra inställningar på distans gör du det via en GSM-modul på roboten.

Fjärrstyr Robomow robotgräsklipparen via Robomow appen

Stöldskydd

Åskskydd

Enligt försäkringsbolagen är inte robotgräsklipparna lika stöldbegärliga som andra ägodelar då de är utrustade med ett PIN-kodlås. Har du dessutom registrerat din Robomow på www.robomow.se och anmäler att din produkt som stulen svartlistas gräsklipparen.

Åskskydd till robotgräsklippare Thunderstop

Ett större problem som försäkringsbolagen rapporterar om är deras kunder har drabbats av omfattande skador på roben i samband med åsknedslag De ger några enkla tips på hur du kan begränsa eller förhindra skador.

  • Koppla bort sladden till nätspänningen.
  • Koppla bort begränsningsslinga/guidelina från laddstationen.
  • Montera överspänningsskydd på inkommande el (skyddar ej guidelinan).

Det förutsätter att du är på plats vid roboten när åskovädret drar förbi. Det blir enklare och roboten får ett bättre skydd med ett åskskydd installerat. 

Läs mer om Thunderstop åskskydd:

När du har tid och kunskapen kan du installera själv

Om du har både tid och kunskap är det ganska enkelt att installera våra robotar själv.

Kabeln markerar området som din klippare ska hålla sig inom, som de vita linjerna på en fotbollsplan som utgör spelarens (robotens) arbetsområde. När du har monterat kabeln enligt instruktionerna och gjort inställningarna som krävs för din modell då arbetar robotklipparen enligt ett förprogrammerat schema.

Tryggt val och service med TrädgårdSmart

När du väljer en robotgräsklippare från TrädgårdSmart har du tillgång till vår serviceverkstad. Vi hjälper dig med reparationer, service, programvaruuppdateringar och vinterförvaring.

Det är en del att ta hänsyn till innan valet av modell. Det kan också vara en del detaljer som du inte har tänkt på. Då är det tryggt att anlita en Robomow expert. Vi på TrädgårdSmart hjälper dig med både rådgivning och fri tomtbesiktning. Kontakta oss för ett fritt tomtbesök!