Vilken robotgräsklippare ska man välja?

Det finns en del att tänka på innan köp av robotgräsklippare. I den här artikeln får du tips, råd och guidning som förhoppningsvis kommer till användning innan ditt köp av en ny robotgräsklippare.

Vilken robotgräsklippare ska man välja kan vara svårt till en början men med vår guide blir det enkelt. Du kan alltid vända dig till oss för professionell rådgivning.

Först och främst bör du tänka på hur din tomt ser ut och hur stor den är. En kuperad och komplex tomt med flera klippområden kräver en gräsklippare som hanterar flera klippzoner. I trädgårdar med smala passager, slänter och etager krävs det en modell som tar sig lätt fram i den typen av terräng.

Här nedan har vi en köpguide för robotgräsklippare med tips på vad du ska tänka på innan du väljer vilken modell du ska köpa. Det är samma guide som vi använder när vi gör våra tomtbesiktningar. 

Det enklaste du kan göra är att kontakta oss för både rådgivning och tomtbesiktning, och det gör vi hemma hos dig i din trädgård.

Att tänka på innan köp av robotgräsklippare

Storleken på gräsytan

Gräsklipparen ska klara av att hinna med att klippa din gräsmattas gräsyta. Gräsmattan kommer att bli ojämnt klippt och roboten kommer ständigt vara ute för klippning om du väljer en robot som är för liten. En klippare med hög kapacitet håller gräsytan jämnt klippt till en liten insats vilket gör att du störs mindre av roboten.

Beräkna gräsytan som ska klippas och inte tomtarealen. Gräsytan får du enklast fram genom att ta tomtytan och dra av ytor för husets bottenplatta och andra byggnader, rabatter, pooler, stenläggningar, uteplatser och andra ytor som inte ska klippas. En enkel tumregel är att beräkna den tid det tar idag att klippa gräset med en motorgräsklippare. 1 000 m2 brukar ta c:a 1 timme att klippa, eller 250 m2/15 min.

Vilken robotgräsklippare för gräsytan
Enkelt knep att beräkna storleken på gräsytan:

Att klippa 1 000 m2 tar ca 1 timme med en motorgräsklippare. Tar det 15 minuter så är gräsytan ca 250 m2 stor. Använd informationen när du väljer en robotgräsklippare.

Trädgårdens utformning

Klippt gräsmatta

En robotklippare klarar normalt av en gräsmatta med trånga passager, oregelbundna rabatter, flera klippytor och områden som ska delvis klippas med hjälp av en begränsningskabel till robotgräsklipparen som monteras i eller på marken. Kantkabelns dragning kommer att utgöra robotklipparens arbetsområde samt förenklar och säkerställer att roboten kommer till sin basstation för laddning.

Passager

En passage är en förbindelse mellan två större gräsytor som robogräsklipparen måste kunna passera igenom. Om passagen är för trång så kan inte roboten ta sig igenom utan att fastna i passagen. Minsta avståndet för en passage är 1 meter för Robomow och 1,2 meter för Automower med en guidekabel mellan kantkablarna. Tillverkarna rekommenderar att lägga kablarna med cirka 30 centimeters avstånd från varandra för att robotgräsklipparen ska kunna känna av begränsningen.

Tomtlutning och slänter på trädgården

Våra modeller av Robomow robotgräsklippare klarar av en stegring på upp till 36 % eller 190. Det är få tomter som har kraftigare lutningar än så vilket betyder att de flesta robotgräsklippare kommer att ta sig fram i tomtens sluttningar. En robot kan ha det svårt att ta sig fram i backar om gräset är blött. 

Robomow har en hög tolerans speciellt vad det gäller Robomow RS som många gånger klarar av kraftigare sluttningar är 35%. Däremot har Husqvarna Automower ingen tolerans och tillverkarens angivna grader är maxvärden utan tolerans.

En självgående gräsklippare med breda kraftiga hjul är att rekommendera, och helst med hjul extra utrustad med RoboGrips som också följer med som standard till alla Robomow RS och Robomow RC. Till Husqvarna Automower kan man köpa till så kallat terrängkit från Husqvarna för ökat markfäste. Terrängkitet ger bara ett bättre markfäste och gör inte att Automowern klarar brantare lutning än det som är angivet i specifikationen. 

Mät tomtens lutning med hjälp av mätverktyget i en iPhone. Aktivera appen mätverktyget i telefonen, välj därefter ”Vattenpass” och lägg lägg ned telefonen på marken med baksidan nedåt, läs av värdet på skärmen. Jag brukar lägga kortsidan i lutningens riktning för att få fram ett mätresultatet. För att få fram ett bättre medelvärde på sluttningen så kan du ta en längre meterlång planka till hjälp. Lägg plankan längs med sluttningens lutning och uppe på plankan placerar du telefonen. På så sätt får du fram ett mer tillförlitligt medelvärde.

Mät tomtens lutning med mobilens kompass vid köp av robotgräsklippare

Missförstånd kring lutningar

Ett vanligt förekommande missförstånd är vilka lutningar robotgräsklipparen verkligen klarar av. Maxvärdet gäller för sluttningar inom arbetsområdet och gäller absolut inte för sluttningar mot tomtgräns.

Följande finns att läsa i exempelvis Husqvarnas Automower manual för 430X. ”Om någon del av arbetsområdets ytterkant lutar mer än
15 % (8,50) ska begränsningskabeln läggas cirka 35 cm in på
den plana marken innan lutningen börjar.”

Fler missförstånd kring lutning

Väldigt ofta när jag kommer ut till kunder som har bokat in mig för installation av robotgräsklippare är att kunden har blandat ihop begreppen procent och grader. Kunden som har köpt en robot på ett annat håll och varit helt övertygad om att gräsklipparen ska kunna klara 45o lutning. Jag får då börja arbetet med att reda ut missförståndet, och förklara att de 45 graderna är angivna i procent, vilket motsvarar 24 graders lutning. Här nedan har jag omvandlat procent (%) till grader (o). På bildens framsida ser du värdet i % och om du håller fingret/muspekaren över bilden så får du fram värdet i 0.

35% lutning

Exempel:
Robomow RC Robomow RS

19o

Lutning i grader

45% lutning

Exempel:
Automower 420 - 450

24o

Lutning i grader

70% lutning

Exempel:
Automower 435X

35o

Lutning i grader

Knivblad till robotgräsklipparen

Kraftiga stålknivarna slår av gräset och klarar en tuffare arbetsmiljö än en vanlig gräsklippare. Knivbladen klarar galant av kvistar, kottar, kastanjer och äpplen som ligger på marken utan att de går sönder. Du har mycket att vinna på om du satsar på en gräsklippare som har skarpa och robusta knivar och som inte riskerar att böja sig under klippningen. Knivblad är en förbrukningsvara och vi rekommenderar att de byts ut till varje ny säsong. Tunnare och mindre knivblad bör kontrolleras och bytas ut med tätare intervaller.

Robomow RX med knivblad

Se till att alltid ha skarpa knivar till robotgräsklipparen för att få skarpt klippsnitt på gräset. Det gör att gräset läker snabbare, håller sig friskare och får inte bruna toppar.

Klippbredd på robotgräsklipparen

Robomow RS knivar

Våra största modeller har en klippbredd på 56 cm vilket är bredare än många bensindrivna motorgräsklippare. Ju bredare klippbredden är desto snabbare går det att klippa gräsmattan.

Placering av laddning- och basstation

Robotgräsklipparens laddningsstation ska helst vara placerad där gräsytan är som störst. Underlaget ska vara plant och ha c:a 1,5-3 meter fri yta framför och bakom basstationen beroende på modell. Den fria ytan för en Robomow gäller i en rak linje längs med begränsningskabelns riktning, som i bilden intill. En Husqvarna Automower laddstation placeras vid gräsytans kant och med öppningen ut mot gräsytan. Den fria ytan ska enligt tillverkaren vara fri 1,5-3 meter i 180o vinkel.
Placering av bas och laddstation till robotgräsklipparen
Placering av laddstation:

1. Centralt där gräsytan är som störst
2. På plant och jämnt underlag
3. Fri yta 1,5-3 meter fri yta framför
4. Nära ett eluttag

Användarvänlig robotgräsklippare

Även om roboten levereras med förinställda grundinställningar brukar behovet och förutsättningarna variera under sommarsäsongens gång. Vid torka vill du låta gräset växa och vill inte klippa det lika ofta för att inte gräset ska bli uttorkat och brunt. När det regnar mycket kanske du vill kunna ställa om klippintervallet för att det gräset växer mer. I Robomow appen justerar du enkelt robotens inställningar från din smartphone, eller direkt på maskindisplayen, samma typ av funktioner hittar du även Automowerappen.

Användarvänlig robotgräsklippare med Robomow appen

Robogräsklipparens klipptider

En robot behöver gå normalt 24 timmar per vecka för att hinna med att klippa den yta som den är avsedd för och hålla gräsmattan vackert vältrimmad. Det gör att gräsklipparen behöver vara ute för klippning minst 4 timmar per dag. Väljer du en robot som klarar av dubbelt så stor yta som den är avsedd för kommer klipptiden att halveras.

Tänk på att många känsliga djur är verksamma under natten, och då är det dumt att låta en gräsklippare störa deras aktivitet. Då är det bättre att låta roboten går under dagtid om man har den möjligheten. Är det mycket aktivitet på gräsmattan om dagarna så ska du definitivt överväga en robotgräsklippare med en väldigt hög kapacitet.

Igelkottar kan är ljud och ljuskänsliga djur

Vanliga missförstånd kring klipptider

Det hör inte till ovanligheten att nya köpare av robotgräsklippare har gått på tillverkarens maxvärden för vad gräsklipparen maximalt klarar av.

Exempelvis om gräsytan är på 1,000 m2 och man köper en Husqvarna Automower för vad den maximalt klarar av så måste roboten vara i drift 24/7 med laddning, ”Maximal kapacitet erhålls bara när robotgräsklipparen
tillåts klippa dygnet runt alla veckans dagar.”.

Vi rekommenderar att gå på rekommenderad yta för Robomow och halvera maxvärdet för Husqvarna Automower. En överkapacitet på robotgräsklipparen sparar mycket på maskinens batterier och gör att gräsklipparen hinner klippa alla ytor med gott resultat utan att den behöver arbeta dygnet runt.

Säkerhet kring robotgräsklippare

Någonting du bör fundera på innan du köper en robotgräsklippare är givetvis säkerheten. Husdjur och barn ska inte få befinna sig i närheten av gräsklipparen, men det kan ju såklart hända. En säker robotgräsklippare stannar givetvis alltid om någon lyfter på den men knivbladen är fortfarande vassa och små fingrar och tassar kan skada sig på dem.

GSM och fjärrstyrning

Du kan styra en Robomow manuellt som en radiobil via Bluetooth och med Robomow appen även i områden utan kantkabel. Med appen kan du göra personliga inställningar till exempel zonindelning, utifrån bestämda mönster eller scheman. Har du behov av att kunna göra inställningar på distans gör du det via RoboConnect och MyRobomow, och samma möjligheter har du även med Automower Connect.

Fjärrstyr Robomow robotgräsklipparen via Robomow appen

Stöldskydd

Åskskydd

Enligt försäkringsbolagen är inte robotgräsklipparna lika stöldbegärliga som andra ägodelar då de är utrustade med ett PIN-kodlås. Har du dessutom registrerat din Robomow på www.robomow.se och anmäler att din produkt som stulen svartlistas gräsklipparen.

Med RoboConnect+ kan du se var din Robomow befinner sig på Google Maps.

Åskskydd till robotgräsklippare Thunderstop

Notera att åskan tar alltid den lättaste vägen i marken. Tänk på att rör, ledningar och kablar leder bättre än marken. Så även om du har skyddat dig mot åsknedslag så kan åskan bränna sönder begränsningskabeln.

Ett större problem som försäkringsbolagen rapporterar om är deras kunder har drabbats av omfattande skador på roben i samband med åsknedslag. Bolagen ger några enkla tips på hur du kan begränsa eller förhindra skador.

  • Koppla bort sladden till nätspänningen.
  • Koppla bort begränsningsslinga/guidelina från laddstationen.
  • Montera överspänningsskydd på inkommande el (skyddar ej guidelinan).

Det förutsätter att du är på plats vid roboten när åskovädret drar förbi. Det blir enklare och roboten får ett bättre skydd med ett åskskydd installerat. 

Läs mer om Thunderstop åskskydd:

När du har tid och kunskapen kan du installera själv

Om du har både tid och kunskap är det ganska enkelt att installera Robomow själv, eller någon annan robotgräsklippare av ett annat fabrikat som exempelvis Husqvarna Automower.

Begränsningskabeln till robotgräsklipparen markerar området som din klippare ska hålla sig inom, som de vita linjerna på en fotbollsplan som utgör spelarens (robotens) arbetsområde. När du har monterat kabeln enligt tillverkarens instruktioner och gjort inställningarna som krävs för din modell då arbetar robotklipparen enligt ett förprogrammerat schema.

Tryggt val och service med TrädgårdSmart

När du väljer en robotgräsklippare från TrädgårdSmart har du tillgång till vår rullande serviceverkstad. Vi hjälper dig med reparationer, service, programvaruuppdateringar och vinterförvaring.

Det är en del att ta hänsyn till innan valet av modell. Det kan också vara en del detaljer som du inte har tänkt på. Då är det tryggt att anlita en expert på robotgräsklippare. Vi på TrädgårdSmart hjälper dig med både rådgivning och fri tomtbesiktning. Kontakta oss för ett fritt tomtbesök, eller använd vår checklista om du vill göra tomtbesiktningen själv! Det är samma checklista som våra robotexperter använder vid sina besök ute hos våra kunder.

Checklista för tomtbesiktning

Checklista vid tomtbesiktning är en minneslista som vi använder när vi besöker våra kunder för en tomtbesiktning av en robotgräsklippare. Kombinera gärna listan med vår köpguide robotgräsklippare för att lätt komma fram till vilken gräsklippare som passar din trädgård bäst.

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn