Robotgräsklippare, Att tänka på innan köp

Att tänka på innan köp av robotgräsklippare

Ny robotgräsklippare, det är en del att tänka på innan köp av robotgräsklippare. I den här artikeln får du tips, råd och guidning som förhoppningsvis kommer till användning innan ditt köp av en ny robotgräsklippare.

Vilken robotgräsklippare ska man välja kan vara svårt till en början men med vår guide blir det enkelt. Du kan alltid vända dig till oss för professionell rådgivning.

Först och främst bör du tänka på hur din tomt ser ut och hur stor den är. Exempelvis en kuperad och komplex tomt med flera klippområden kräver en gräsklippare som hanterar flera klippzoner. Däremot i trädgårdar med smala passager, slänter och etager behövs det en modell som tar sig lätt fram i den typen av terräng.

Vi guidar dig innan köpet

Här nedan har vi angett saker att tänka på innan köp av robotgräsklippare, köptips robotgräsklippare, och tips på vilken modell som passar i din trädgård. Det är samma guide som vi använder när vi gör våra tomtbesiktningar. 

Gör det enklare för dig och kontakta oss för både rådgivning och tomtbesiktning, och det gör vi helt kostnadsfritt hemma hos dig i din trädgård.

Rådgivning inför köp av robotgräsklippare

Innehållsförteckning

Köptips robotgräsklippare

Förhoppningsvis är vår köpguide till hjälp för dig inför valet av en ny robotgräsklippare. Med våra köptips som bonus vill vi ge dig några extra goda råd på vägen.

Storleken på gräsytan

Robotklipparen ska klara av att hinna med att klippa din gräsmattas gräsyta. I annat fall blir följden att gräsmattan kommer att bli ojämnt klippt, och roboten kommer ständigt vara ute för klippning om du väljer en robotklippare med en kapacitet som inte räcker till. 

Däremot en klippare med hög kapacitet håller gräsytan jämnt klippt till en liten insats vilket gör att du störs mindre av robotens ständigt klippande.

Installation av robotgräsklippare efter ett köp
Enkelt knep att beräkna storleken på gräsytan:

Att klippa 1 000 m2 tar ca 1 timme med en motorgräsklippare. Tar det 15 minuter så är gräsytan ca 250 m2 stor. Använd informationen när du väljer en robotgräsklippare.

Beräkna storleken på gräsmattan

Beräkna storleken på gräsmattan som ska klippas och inte tomtarealen. Gräsytan får du enklast fram genom att ta tomtytan och dra av ytor för husets bottenplatta och andra byggnader, rabatter, pooler, stenläggningar, uteplatser och andra ytor som inte ska klippas. 

En enkel tumregel är att beräkna den tid det tar idag att klippa gräset med en motorgräsklippare. 1 000 m2 brukar ta c:a 1 timme att klippa, eller 250 m2/15 min.

Köpråd 1: Robotgräsklipparens yttäckning

Köp hellre en robotgräsklippare med överkapacitet för att på så sätt hålla nere klipptiden. Det gör att maskinen inte slits i samma utsträckning som om roboten skulle vara helt anpassad efter gräsytan. Vi rekommenderar en robot motsvarande dubbla kapaciteten till tomtens gräsyta. Exempelvis om gräsytan är 500 m2 köp då en robot som har kapacitet för 1,000 m2.

Trädgårdens utformning

Klippt gräsmatta

En robotklippare klarar normalt av en gräsmatta med trånga passager, oregelbundna rabatter, flera klippytor och områden som ska delvis klippas med hjälp av en begränsningskabel till robotgräsklipparen som monteras i eller på marken. Kantkabelns dragning kommer att utgöra robotklipparens arbetsområde samt förenklar och säkerställer att roboten kommer till sin basstation för laddning.

Passager

En passage är en förbindelse mellan två större gräsytor som robogräsklipparen måste kunna passera igenom. Om passagen är för trång så kan inte roboten ta sig igenom utan att fastna i passagen. Minsta avståndet för en passage är exempelvis 1,5 meter för Robomow, och 1,5 meter för Husqvarna Automower med en guidekabel mellan kantkablarna. Robotgräsklipparen Solo by AL-KO klarar trängre passager på 60 centimeter.

Minsta kabelavstånd

Tillverkarna rekommenderar att lägga kablarna med cirka 30 centimeters avstånd från varandra för att robotgräsklipparen ska kunna känna av begränsningen. Det innebär att om kabeln ligger för nära inpå varandra så tar kabelsignalen ut varandra och maskinen känner inte av kabelslingan. 

Med den bakgrunden bör du kontrollera tillverkarens installationsanvisningar innan köpet. Är du osäker så rådgör gärna med oss. Vi kommer ut och besiktigar dina gräsytor innan köpet av en robotgräsklippare och det är helt kostnadsfritt för dig som bor i Stockholm och Uppsala med kringliggande orter.

Köptips 2: Robotgräsklipparens passageförmåga

Uteslut robotar med guidekabel om du har trängre passager (smalare än 1,3 meter) mellan två större gräsytor. Orsaken är att den kommer med stor sannolikhet att fastna i passagen. Välj då hellre en lösning med en robot för varje gräsyta om du verkligen vill ha en gräsklippare med guidekabel.

Öar för robotgräsklipparen

Rabatter, buskar, känsliga träd, trädgårdsland och ytor som man vill ha oklippta skärmar man av med signalkabeln med så kallade öar. Öarna skyddar och förhindrar att robotgräsklipparen tar sig in i det avskärmade området. 

Tänk på att ha tillräckligt avstånd mellan ön, det avskärmade området och kantkabeln vid tomtgränsen. Avståndet varierar beroende på modell och fabrikat. Husqvarna och Solo by AL-KO klarar avstånd på 60 centimeter men Robomow behöver betydligt längre avstånd på upp till 1,5 meter. Samma mått gäller även för avståndet mellan öarna. I annat fall skulle roboten köra ut utanför begränsningsområdet om avståndet skulle vara kortare. 

Exempel på öar som måste göras
Exempel på öar som måste göras i annat fall fastnar robotklipparen

Köptips 3: Kolla robotklipparens bredd

Breda robotgräsklippare kommer givetvis att fastna om det är trångt mellan öarna. Blir det trångt mellan öarna välj då en smalare maskin alternativt gör en stor ö av flera små öar.

Träd och stubbar är fasta hinder

Normalt behöver inte träd och stubbar avskärmas. Det eftersom robotklipparens sensorer känner av dessa hinder vid påkörning, vänder och fortsätter i annan riktning. En del gräsklippare är även utrustade med krocksensorer vilket innebär att den känner av hindret innan påkörningen, bromsar in och krockar mjukare emot hindret.

Är det ett ömtåligare träd och ett rotsystem som sticker upp så ska det skärmas av med signalkabeln. I annat fall finns det risk att robotgräsklipparen kör fast och fastnar på ytliga rötter eller skadar trädet. I värsta fall kan klipptallriken, klippmotorn eller knivbladen gå sönder. Det är dyra maskindelar som inte omfattas av garantin. Däremot är knivbladen billiga och kan lätt bytas ut mot nya om det bryts av. Se bara till att samla upp alla knivrester så att inte små tassar eller fötter kommer till skada.

Bättre klippresultat med färre hinder

Har man möjlighet att ta bort stubbar och ytliga rötter är det ännu bättre. Med borttagna stubbar och rötter blir klippresultatet mycket bättre eftersom robotgräsklipparen kan inte klippa ända in till trädstammen. Orsaken till det beror på att klipptallriken inte når ända ut till maskinens yttre skal av säkerhetsskäl.

När vi installerar robotgräsklippare så har vi alltid med oss en stubbfräs, och kan hjälpa våra kunder med att ta bort stubbar och rötter med stubbfräsning i Stockholm och Uppsala.

Stubbfräsning i samband med installation av en robotgräsklippare
Här blir en stubbe borttagen i samband med en installation av en robotgräsklippare.

Ytliga stenar skadar robotgräsklipparen

På samma sätt som med ytliga rötter kan robotgräsklipparen köra fast på ytliga stenar. Om det inte går att få bort stenen, och att den inte sticker upp allt för högt kan man försöka täcka stenen med jord. Jämna av marken runt omkring den övertäckta stenen med ett lager sandrik jord. Tänk på att jord kompakteras med tiden och ytliga stenar kan dyka upp på nytt.

Med hjälp av stenkilning kan man få bort ytliga stenar. Det gör att man slipper mindre kullar på gräsmattan och således blir marken även jämnare. Vår duktiga tekniker i Stockholm och Uppsala har stenkilar med sig när de är på sina bokade installationer.

Ta bort ytliga stenar så att inte roboten kör fast
Borttagning av en större sten. Dock räcker det med att höjden på stenen sänks.

Ojämn gräsmatta

En ojämn och gropig gräsmatta gör att robotgräsklipparen kan köra fast i den ojämna markterrängen. Antingen fastnar något utav hjulen i en grop eller så tar klippdäcket i marken. När klippdäcket tar i marken beror det oftast på att klipphöjden är för lågt nedställd. Det är inte ovanligt att kunder hör av sig till oss och berättar att robotgräsklipparen har helt oförklarligt stannat mitt på gräsmattan. Problemet blir löst när de senare har skruvat upp klipphöjden för att öka robotens markfrigång. 

Normalt känner roboten av att den har kört fast och försöker ta sig bort från platsen. Robotklipparen gör några försök och lyckas den inte med det så stannar maskinen för att inte maskindelar ska bli överhettade. Uppkopplade robotgräsklippare skickar då en notis till din telefon om att den har kört fast.

Gnagare skadar kabeln

Har du sork- eller kaninhål så är risken stor för skador på signalkabeln. Dessa gnagare brukar kunna göra skador på robotgräsklipparens begränsningskabel. Om du har gnagare i trädgården rekommenderar vi säkerhetskabel som är en förstärkt och mantlad signalkabel.

Jämna av gräsytan efter hand

Ha några säckar sandrik dressjord i beredskap för att fylla upp hålen och för att jämna av gräsmattan med en dressraka. Efter några veckor har du anpassat gräsmattans terräng så att roboten kan ta sig fram utan några problem. 

Förbättra gräsmattan

Varför inte passa på att renovera gräsmattan innan du får robotgräsklipparen installerad? Vi har beskrivit vår arbetsmetod Gräsmatterenovering och hur vi går tillväga för att renovera en gräsmatta. Metoden kan du kopiera eller anlitar du oss för att utföra det tunga trädgårdsarbetet.

Jämna av markytan med en dressraka innan köpet av en robotgräsklippare
Jämna av markytan med en dressraka.

Köptips 4: Välj en robot med kraftiga hjul

Köp en robotklippare som har stora och kraftigt mönstrade hjul. Tänk på att en del material slits lätt om de får köra mycket på stenig mark, grus, stenplattor eller asfalt. 

Tomtlutning och slänter i trädgården

De allra flesta robotgräsklippare klarar av stegringar på 45 % vilket är 24o lutning. Det är få tomter som har kraftigare lutningar än så vilket betyder att de flesta robotgräsklippare kommer att ta sig fram i tomtens sluttningar. Ändå kan en robot ha det svårt att ta sig fram i backar om gräset är blött eller om det saknas gräs i backen. Det är alltid bra att ha någon expert och rådgöra med om du har tuffa branta sluttningar i trädgården.

En del robotar har högre tolerans än det värde tillverkaren anger i sina specifikationer, å andra sidan finns det tillverkare som har angett maxvärden utan tolerans. Exempelvis av egen erfarenhet kan man få en AL-KO att ta sig upp för backar som lutar mer än 24 grader och max 30 grader. 

Är du osäker om en robot kan hantera dina backar så rådfråga dina grannar eller vänner som redan har en robotklippare hos sig. Du kanske till och med kan låna hem roboten för att testa hemma hos dig i din backe.

Terrängkit för bättre markfäste

Det går att sätta på så kallade terrängkit för att ge gräsklipparen bättre markfäste. Tyvärr hjälper inte tillbehöret till att roboten klarar av brantare lutningar än det som är angivet i specifikationen.

Mät lutningen med iPhone

Mät tomtens lutning med hjälp av mätverktyget exempelvis i en iPhone. Aktivera appen mätverktyget i telefonen, välj därefter ”Vattenpass” och lägg sedan ned telefonen på marken med baksidan nedåt, läs av värdet på skärmen. Jag brukar lägga kortsidan i lutningens riktning för att få fram mätresultatet.

För att få fram ett bättre medelvärde på sluttningen så kan du ta en längre meterlång planka till hjälp. Lägg plankan längs med sluttningens lutning och uppe på plankan placerar du telefonen. På så sätt får du fram ett mer tillförlitligt medelvärde.

Mät tomtens lutning med mobilens kompass vid köp av robotgräsklippare

Missförstånd kring lutningar

Ett vanligt förekommande missförstånd är vilken lutning robotgräsklipparen verkligen klarar av. Maxvärdet gäller för sluttningar inom arbetsområdet och det värdet gäller absolut inte för sluttningar mot tomtgränsens ytterkant som inte avslutas med c:a en meter plan yta.

Följande finns att läsa i exempelvis Husqvarnas Automower manual för 430X. ”Om någon del av arbetsområdets ytterkant lutar mer än 15 % (8,5o) ska begränsningskabeln läggas cirka 35 cm in på den plana marken innan lutningen börjar.”

Slutar tomten med en sluttning så måste du med andra ord utvidga gräsytan med en vändplan som är plan. Vändplanen måste vara minst en 0,5-1,5 meter bred (beroende på fabrikat och modell) för att den ska kunna vända tillbaka med fronten mot sluttningen. Det hela beror på att robotar har svårt för att backa tillbaka i en sluttning.

Tomtens lutning gjorde att det blev köp av en robotgräsklippare Automower 435X AWD
Liten tomt med kraftig lutning, Automower 435X AWD

Köptips 5: Köp Automower 435X AWD

Har du en tomt som slutar med en lutning på med mer än c:a 10o så köp en robotgräsklippare Husqvarna Automower 435X AWD. Robotklipparen klarar sluttningar på 35o inom arbetsområdet och c:a 30o när gräsytan avslutas med en sluttning.

Fler missförstånd kring lutning

Väldigt ofta när jag kommer ut till kunder som har bokat in mig för installation av robotgräsklippare är att kunden har blandat ihop begreppen procent och grader. Kunden som har köpt en robot på ett annat håll och varit helt övertygad om att gräsklipparen ska kunna klara 45o lutning. Jag får då börja arbetet med att reda ut bregreppen, och förklara att de 45 graderna är angivna i procent, vilket motsvarar 24 graders lutning. Här nedan har jag omvandlat procent (%) till grader (o). På bildens framsida ser du värdet i % och om du håller fingret/muspekaren över bilden så får du fram värdet i o.

35% lutning

Exempel:
Automower 105

19o

Lutning i grader

45% lutning

Exempel:
Automower 420 - 450 Robolinho Honda Miimo

24o

Lutning i grader

70% lutning

Exempel:
Automower 435X

35o

Lutning i grader

Knivblad till robotgräsklipparen

Knivblad som är solida klarar av mindre kvistar, kottar, kastanjer och äpplen bättre än tunnare knivblad. Dock finns det en risk att klippmotorn går sönder om de solida knivarna råkar slå in i något som är av det kraftiga slaget som rötter, stenar eller tjockare grenar. En klippmotor byter man oftast lätt själv, men reservdelen är dyr och garantin gäller inte i samband med påkörningar.

Du har mycket att vinna på om du satsar på en gräsklippare som har skarpa och robusta knivar och som inte riskerar att böja sig under klippningen. 

Knivar är en förbrukningsvara och vi rekommenderar att de byts ut till varje ny säsong. Tunnare och mindre knivblad bör kontrolleras och bytas ut med tätare intervaller under växtsäsongen.

Vändbara knivar till robotgräsklipparen solo by AL-KO Robolinho

Se till att alltid ha skarpa knivar till robotgräsklipparen för att få skarpt klippsnitt på gräset. Det gör att gräset läker snabbare, håller sig friskare och får inte bruna toppar.

Klippbredd på robotgräsklipparen

Notera maskinens klippbredd innan ditt köp av en robotgräsklippare. Ju bredare klippbredden är desto snabbare går det att klippa gräsmattan. Exempelvis klipper en robot med 56 cm klippbredd 3 ggr snabbare än den roboten som har 18 cm klippbredd.

Robotgräsklipparen Robomow RS har en klippbredd på 56 cm
Robotgräsklipparen Robomow RS har en klippbredd på 56 cm

Batterikapacitet robotgräsklippare

Normalt blir det ingen spårbildning inne i klipparens arbetsområde. Däremot om batterikapaciteten inte räcker till för att hålla en lång körtid så behöver roboten åka in för laddning oftare till skillnad från en robot som har bra batterikapacitet. Då kan spår bildas utefter hemkabeln om den inte kan variera avståndet vid tillbakagång till laddstationen.

Om spårbildning stör dig så välj då en robot som klarar av långa körtider på en laddning för att på så sätt minska antalet dagliga hemkörningar för återuppladdning av robotklipparens batteri.

Köpråd 6: Välj en robot med lång klipptid

För att inte bli störd av att roboten är ute ständigt och jämnt under dagen, köp då en robotgräsklippare som kan vara ute i långa klippass på en laddning.

Köp robotgräsklippare Solo by AL-KO Robolinho 2000W med 4 timmars klipptid
Solo by AL-KO Robolinho 2000 W med 4 timmars klipptid på en laddning

Placering av laddning- och basstation

Robotgräsklipparens laddningsstation ska helst vara placerad där gräsytan är som störst. Underlaget ska vara helt plant och ha c:a 1,5-3 meter fri yta framför och bakom basstationen beroende på modell. Det ska exempelvis vara fritt för Robomow och Solo by AL-KO i en rak linje längs med begränsningskabelns riktning, som i bilden intill.

Å andra sidan placeras en Husqvarna Automower laddstation vid gräsytans ytterkant och med öppningen ut mot gräsytan. Den fria gräsytan ska enligt tillverkaren vara fri 1,5-3 meter i 180o vinkel. Placera laddstationen till Automowern så att guidekabeln täcker hela klippytan för att underlätta hemgången av robotgräsklipparen.

Jämna av underlaget för att laddstationen ska stå plant
Jämna av underlaget för att laddstationen ska stå plant helst med sandrik jord.
Placering av laddstation:

1. Centralt där gräsytan är som störst 2. Helst i en skuggig plats 3. På plant och jämnt underlag 3. Fri yta 1,5-3 meter 4. Nära ett eluttag
5. Följ tillverkarens rekommendationer!

Lämplig placering av laddstationen

Som jag nämnde tidigare är en bra placering av robotgräsklipparens basstation där gräsytan är som störst och helst i skydd mot solen för att inte överhetta batteriet. Dock fungerar det inte alla gånger utan med hjälp av klippzoner och guidekabel skapar man olika startpunkter för roboten. Startpunkterna lägger vi in i kundens robot i samband med våra installationer, och det är något du också kan göra om du följer tillverkarens anvisningar.

I bilden här nedan visar vi ett exempel på en lämplig placering av laddstationen markerad med en blå fyrkant. Linjen som går ut från fyrkanten representerar hur en guidekabel skulle kunna dras för att täcka hela gräsytan. 

Exempel på placering av laddstationen

Har du en U-formad gräsyta och köper exempelvis en Automower med endast en guidekabel placera då laddstationen i början eller i slutet av U:et. Vill du hellre placera laddstationen i U:ets botten så bör du köpa en modell med två guider för att gräsklipparen ska hitta rätt på tomten. Då drar man en guide till vardera ände på den U-formade gräsytan.

Placering av laddstation och dragning av guidekabel

Användarvänlig robotgräsklippare

Även om roboten levereras med förinställda grundinställningar brukar behovet och förutsättningarna variera under sommarsäsongen. 

Vid torka vill du låta gräset växa och bli högre för att inte torka ut. Det gör att du inte vill klippa gräset  lika ofta för att inte stressa gräset. Följaktligen vill du ställa ned gångtiden eller rent av pausa klippningen. 

Perioder med mycket regn och med ökad växtlighet vill du kunna utöka klipptiden. I appen justerar du enkelt robotens inställningar från din smartphone, eller direkt via displayen på robotklipparen.

Användarvänlig robotgräsklippare med Robomow appen

Robotgräsklipparens klipptider

En robot behöver normalt gå 24-48 timmar per vecka för att hinna med att klippa en gräsyta 3-4 gånger per vecka. Det gör att gräsklipparen behöver vara ute för klippning minst 4-8 timmar per dag. Väljer du en robot som klarar av dubbelt så stor yta som den är avsedd för kommer klipptiden att halveras.

Tänk på att många känsliga djur är verksamma under natten, och då är det dumt att låta en gräsklippare störa deras aktivitet. Då är det bättre att låta roboten gå under dagtid om man har den möjligheten. Är det mycket aktivitet på gräsmattan om dagarna så ska du definitivt överväga en robotgräsklippare med en väldigt hög kapacitet. Det innebär att klippningen kan ske i dagsljus på morgonen innan dagens utomhusaktiviteter.

Igelkottar kan är ljud och ljuskänsliga djur

Vanliga missförstånd kring klipptider

Det hör inte till ovanligheten att nya köpare av robotgräsklippare har gått på tillverkarens maxvärden för vad gräsklipparen maximalt klarar av.

Exempelvis om gräsytan är på 1,000 m2 och man har köpt en robotgräsklippare för vad den maximalt klarar av så måste roboten oftast vara i drift 24/7 med tid för återuppladdning, Maximal kapacitet erhålls bara när robotgräsklipparen tillåts klippa dygnet runt alla veckans dagar.

Bra med överkapacitet

Vi rekommenderar att halvera värdet för robotens yttäckning som tillverkaren anger för att vara säker. En överkapacitet på robotgräsklipparen sparar dessutom mycket på maskinens maskindelar och gör att gräsklipparen hinner klippa alla ytor med gott resultat utan att den behöver arbeta dygnet runt.

Säkerhet kring robotgräsklippare

Någonting du bör fundera på innan köpet av en robotgräsklippare är givetvis säkerheten. Husdjur och barn ska inte få befinna sig i närheten av gräsklipparen, men det kan ju såklart hända. En säker robotgräsklippare stannar givetvis alltid om någon lyfter på den. Trots det så är knivbladen är fortfarande vassa och små fingrar och tassar kan skada sig på dem.

Fjärrstyrning av en robotgräsklippare

Med dagens robotar så kan du sköta alla eller de flesta inställningarna på gräsklipparen via din mobiltelefon. 

I mobiltelefonens app kan man kommunicera med roboten via Bluetooth, Wifi eller ett inbyggt sim-kort. Har roboten endast Bluetooth-uppkoppling så är man begränsad till att vara intill gräsklipparens närhet i kontrast till nätverksuppkopplade (Wifi och GSM) robotar som kan styras på distans.

Via appen kan du göra personliga inställningar till exempel sätta nya startpunkter, utifrån bestämda mönster eller scheman.

Fjärrstyr Robomow robotgräsklipparen via Robomow appen

Automower Connect, RoboConnect, AL-KO inTouch och Gardena Smart System är exempel på appar som håller reda på robotens inställningar på distans.

Stöldskydd i robotgräsklipparen

Enligt försäkringsbolagen är inte robotgräsklipparna lika stöldbegärliga som andra ägodelar då de är utrustade med ett PIN-kodlås. Har du dessutom registrerat din robotgräsklippare hos tillverkaren och anmäler att din produkt som stulen svartlistas gräsklipparen hos leverantören.

  • Robomow med RoboConnect+:  Google Maps
  • Husqvarna Automower X-serie:  Google Maps och virtuellt stöldskyddsområde

Åskskydd till robotgräsklipparen

Ett större problem som försäkringsbolagen rapporterar om är att deras kunder har drabbats av omfattande skador på robotklipparen i samband med åsknedslag. Bolagen ger några enkla tips på hur du kan begränsa eller förhindra skador på maskinen.

  • Koppla bort sladden till nätspänningen
  • Koppla bort begränsningsslinga/guidelina från laddstationen
  • Montera överspänningsskydd på inkommande el (skyddar ej guidelinan)

Åtgärderna förutsätter att du är på plats vid roboten innan åskovädret drar förbi. Däremot blir det enklare om roboten får ett åskskydd installerat. Det gör att du slipper vidta extra åtgärder i samband med åskoväder.

Notera att åskan tar alltid den lättaste vägen i marken. Tänk på att rör, ledningar och kablar leder åskan bättre än marken. Så även om du har skyddat dig mot åsknedslag så kan åskan bränna sönder begränsningskabeln.

Åskskadad laddstation till robotgräsklippare
Åskskadad laddstation samt begränsningskabeln till robotgräsklippare.

När du har tid och kunskapen kan du installera själv

Har du både tid och kunskap är det ganska enkelt att installera en robotgräsklippare själv. Du lägger ut kabeln på marken och förankrar den mot marken med plastmärlor. Det gör du på ett par dagar beroende på hur mycket kabel som ska ut. Lägg till ytterligare 2-4 dagar om du dessutom vill få kabeln nedgrävd för att undvika kabelbrott.

Signalkabel till robotgräsklippare

Begränsningskabeln till robotgräsklipparen markerar området som din robotklippare ska hålla sig inom, som de vita linjerna på en fotbollsplan som utgör spelarens (robotens) arbetsområde. När du har monterat kabeln enligt tillverkarens instruktioner och gjort inställningarna som krävs för din modell då arbetar robotklipparen enligt ett förprogrammerat schema.

Hjälp med installationen

Om du vill få robotgräsklipparen installerad snabbare än så och vill undvika svullna knän så kan vi göra det tunga arbetet åt dig. Vi monterar ett hundratals robotgräsklippare årligen och det har resulterat till att vi har en bred erfarenhet av en mängd olika installationer. Resultatet blir en perfekt installerad robotgräsklippare med en nedgrävd kabel. Du får dessutom tillgång till ett bredare sortiment av olika kabelkvaliteter om du låter oss utföra installationen av robotgräsklipparen åt dig än om du gör arbetet själv.

Robotfabrikat som vi installerar

Vi installerar robotgräsklippare oavsett fabrikat och modell. Det är få märken av robotgräsklippare som vi inte har installerat, men här nedan listar vi de vanligast förekommande varumärken. De populära fabrikaten kan vi också sälja till dig.

Kabelläggare används av att lägga ned begränsningskabeln
Vi använder en kabelläggare för att lägga ned begränsningskabeln.

Tryggt val och service med TrädgårdSmart

När du väljer att köpa en robotgräsklippare från TrädgårdSmart har du tillgång till vår rullande serviceverkstad. Vi hjälper dig med reparationer, service, programvaruuppdateringar och vinterförvaring.

Det är en del att ta hänsyn till innan köpet av en robotgräsklippare. Det kan också vara en del detaljer som du inte har tänkt på. Därför ska du anlita en expert på robotgräsklippare. Vi på TrädgårdSmart hjälper dig med både rådgivning och tomtbesiktning.

Kontakta oss för ett fritt tomtbesök, eller använd vår checklista om du vill göra tomtbesiktningen själv! Det är samma checklista som våra robotexperter använder vid sina besök ute hos våra kunder.

Checklista för tomtbesiktning

Checklista vid tomtbesiktning är en minneslista som vi använder när vi besöker våra kunder för en tomtbesiktning av en robotgräsklippare. Kombinera gärna listan med denna köpguide för att lättare komma fram till vilken robotgräsklippare som passar din trädgård bäst.

Frågor och svar

Frågor kring automatisk gräsklippare.

Vi rekommenderar våra kunder att robotgräsklipparen körs dagligen. En vilodag i veckan kan man lägga in för att låta batteriet återhämta sig.

En robotgräsklippare är en helautomatisk och självgående gräsklippare. För att den ska kunna fungera behöver man ansluta en signalkabel till laddstationen som i sin tur är ansluten till ett eluttag.

Slutar roboten att fungera så beror det oftast på ett signalfel orsakad av ett kabelbrott. Ingen slingsignal visas då på displayen och på laddstationen brukar det indikeras med en blinkande lampa.

En laddning kräver ca 0,10 kWh i snitt. Beroende på modell och hur ofta gräsklipparen är ute och klipper så är energiåtgången väldigt liten. Räkna med att kostanden för att driva en självgående gräsklippare hamnar på ca 60-100 kr per säsong.

Livstiden på en robotgräsklippare beror helt och hållet på hur väl underhållen den är och hur mycket den får arbeta under dagarna. För längre och säkrare driftstid så rekommenderar vi att alltid köpa en robot med överkapacitet. Välj en maskin som klarar minst den dubbla gräsytan. Då har du en gräsklippare som håller i 10 år.

TrädgårdSmart startade sin verksamhet med att installera robotgräsklippare. Numera installerar vi flera hundra robotgräsklippare varje år och är den firman som är mest anlitad i Stockholm och Uppsalaområdet.

Robotgräsklippare Robot Lawn Mower TrädgårdSmart

0 Kommentarer

Lämna ett svar

Avatar placeholder

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.