Garantier

Utöver de rättigheter du som konsument har genom konsumentköplagen och distans- och hemförsäljningslagen omfattas vissa varor av produktgaranti från leverantören. Vid fel som täcks av garantin ska varan repareras utan kostnad för dig.
Vid vissa unika tillfällen ser vi till att en tekniker skickas ut för hembesök. Om en tekniker skickas ut för ett garantiärende och inga fel kan konstateras debiterar vi dig de för reskostnader till och från servicestället och för nerlagd arbetstid. Detta gäller även i de fall då du orsakat skadan själv som vid till exempel felmontering eller handhavandefel. Spara alltid fakturan eller kvittot på betalningen då den fungerar som garantibevis.

Reklamation

Om köparen påvisar att kvaliteten på levererat gods är felaktig i något hänseende ber vi kunden att kontakta oss så vi kan se till så att felet rättas till. Vid de fall där en vara byts ut åligger det köparen att returnera det felaktiga godset till säljaren. En retur som uppstår på grund av en reklamation bekostas av TrädgårdSmart.

Vid eventuella synliga eller dolda skador behöver vi, om möjlighet finns, fotodokumentation på skadan. Vill du genomföra en reklamation var vänlig kontakta oss

Skulle någon av de levererade varorna vara felaktiga ber vi dig anmäla skadan till speditören så snart som möjligt, så att de kan åtgärda felet. Felplockade och felaktiga varor får inte monteras, då anses köparen ha godkänt sin leverans. Detta gäller dock inte om omständigheter gör att det först vid montering går att se att varan ifråga är felplockad. Vid dessa fall kommer vi att åtgärda felet.

Service och reparation

Vissa varor, till exempel trädgårdsmaskiner, repareras av oss eller en auktoriserad serviceverkstad för varumärket om fel skulle uppstå. För att service ska kunna utföras måste produkten skickas eller avlämnas på auktoriserad serviceverkstad.

Kontakta oss för att få veta vilken verkstad som ska användas. Kvitto ska uppvisas vid inlämning hos verkstad.

Garanti gäller ej för:

  • Skador som uppstått på grund av felaktig eller utebliven service eller vinterunderhåll
  • Skador som uppstått på grund av att bruksanvisningen inte har följts eller att produkten monterats felaktigt
  • Om produkten använts med felaktigt bränsle, olja eller oljeblandning
  • Normalt slitage eller förbrukningsdetaljer så som knivar, däck, skenor och kullager etc

Garantitiden är normalt 1 år, vissa undantag kan förekomma. Exempelvis är det 2 års garanti på Robomow robotgräsklippare*. Reparation under garantitiden är kostnadsfri. Skulle felet ej omfattas av garantin tillkommer kostnad för felsökning, eventuell frakt, reskostnader och reparation. Utbyte eller reparation av vara innebär ej förlängning eller ny garantitid.

*) Gäller ej reservdelar och batterier.

Teknisk support av Robomow

Handhavandefel, felaktigt och olämplig användning av produkten omfattas inte av garantin. Garantin täcker endast för alla produktdefekter, förutsatt att denna defekt redan existerade vid försäljningen av produkten från säljaren till slutkunden.

För teknisk support observera bruksanvisningen eller kontakta Robomows Support.

Telefonnummer: 0771-895-895
E-post: [email protected]

Läs mer om reklamera fel på vara eller tjänst

På konsumentverkets hemsida Hallå Konsument kan du läsa mer om hur du reklamerar fel på varan eller tjänst och hur du går tillväga.