Gödsla gräsmattan på våren efter vintern

När ska du gödsla gräsmattan på våren efter vintern och med vilket vårgödsel? Här på sidan och i den här artikeln får du dina frågor besvarade.

Gödsla gräsmattan på våren efter vintern

Innehållsförteckning

Varför gödsla gräsmattan på våren?

En gräsmatta behöver mycket näring för att kunna växa, bli kraftig, sprakande grön, fräsch och frodig. Gödselmedel är en nyckelfaktor för att odla och upprätthålla en grann grön gräsmatta. För att ge gräsmattan en bra start på växtsäsongen efter en lång kall vinter bör din gräsmatta gödslas på våren. Vårgödsling ger gräset den näring det behöver för att komma igång med växtligheten.

Vilket gödsel ska jag använda på våren?

Vilket gödningsmedel som du ska lägga ut beror på var du bor, vilken typ av gräsmatta du har och eventuella problem med gräsmattan. Tänk på att fel sammansättning av gräsmattegödsel kan göra mer skada än nytta. Det beror på att varje typ av gräsmatta har oftast sitt unika behov och som då kräver anpassat gödslingsprogram till gräset.

Gräsmattans näringsbehov?

Bäst är det om du känner till din gräsmattas näringsbehov för att på så sätt anpassa gödslingsprogrammet utifrån det. Av den anledningen ska du lämna in ett jordprov för analys för att kunna ta reda på vilket näringsbehov din gräsmatta har. Med vårt gödslingsprogram Energy Boost till gräsmattan får du ett helt skräddarsytt gödslingsprogram till din gräsmatta.

Varför gödsla gräsmattan på våren?

Det största behovet av gräsmattegödsel är på våren när gräset börjar växa efter vintern. Bladbildning börjar ta fart och rotgrenarna växer till sig. Under våren och försommaren gödslas gräsmattan ett par gånger helst med ett kväverikt gödsel. Strö ut vårgödslet med en spridare så snart som du ser att gräset börjar växa efter vintern.

Alla gröna växter behöver mikroämnen som fosfor, kalium och kväve. Om du inte ger gräsmattan den näring den behöver kommer gula fläckar att synas på gräset, bladen blir mindre saftiga och gräsmattan blir glesare. Det är därför nödvändigt att upprätthålla tillförseln av kväve till växten för att på så sätt bibehålla bladfärgen och tillväxten av gräsplantan.

Våren är också en bra tid för att renovera gräsmattan. Vertikalskär.och hålpislufta gräsmattan för att syresätta gräsrötterna och för att få bort gammalt dött gräs. Avsluta renoveringen med att lägga ut toppdress, vi rekommenderar K-dress från Hasselfors Garden, och jämna av gräsmattan med en dressraka.

Gödselschema för vårgödsel

Bästa tidpunkten för vårgödsel

Den bästa tidpunkten för vårgödsel är beroende på var du bor och vilket näringsbehov din gräsmatta behöver. Eventuellt behöver du kalka gräsmattan innan för att gräsrötterna ska bättre kunna tillgodogöra sig mikronäringen.

Försök att anpassa gödslingen i samband med nederbörd alternativt att du vattnar ner gödslet. Undvik kraftigt regn i annat fall läcker all näring ned till grundvattnet.

Ytterligare gödseltips

Undvik användning av kväverika gödselmedel under tiden som din trädgård är vilande. Kväve, en nyckelfaktor för gödselmedel, innehåller ett tillväxtstimulerande medel som kan få oönskad ogrästillväxt om den läggs ut när gräsmattan är i vila. Om vintern är långvarig och gräset har ännu inte börjat växa så var inte rädd för att senarelägga ditt schemalagda gödslingsprogram.

Läs tillverkarens anvisningar noga på förpackningen innan du sprider ut gödningsämnen över gräsmattan. Det finns långtidsverkande gödsel som sakta bryts ned under en längre period. Var noga med att inte övergöda gräsmattan för det gör mer skada än nytta.

Undvik gödsling av din gräsmatta under torra perioder. De flesta gödningsmedel behöver flera bevattningar för att kunna komma ned i jorden och för att ge effekt åt gräsväxten. Använd gärna ett långtidsverkande gödsel som är skonsammare och risken för att gräset skulle brännas är minimal.


Robert

Robert är ägare och grundare av TrädgårdSmart i Sverige. Du finner mig och min familj i Bälinge som är en förort till Uppsala. Här bor vi en villa med en trädgård på ca 400 kvm, och här har vi en robotgräsklippare som sköter gräsklippningen. Gräsmattan gödslas 4 gånger per år och jag försöker stödså den lika ofta med nytt gräs. Det för att ständigt föryngra gräsmattan, och det har lett till en tät och fin gräsmatta fri från ogräs.

Boka ett fritt hembesök

Du bokar snabbt och enkelt en tid i vårt bokningssytem.