Vår tjänst gräsmatterenovering är renovering av gräsmatta, där vi förvandlar en trött sliten gräsmatta till en fantastisk fin paradmatta. Här har du vår arbetsmetod.

Renovering av en redan etablerad gräsmatta

TrägårdSmart gräsmatterenovering utförs med en väl utarbetat arbetsmetod för renovering av gräsmatta. Nu kan du förvandla en trött gammal gräsmatta till en sprakande och grönskande paradgräsmatta med hjälp av vår metod. Renoveringen av gräsmattan gör du, eller vi åt dig, utan att gräsmattan behöver läggas om med nytt gräs. Vår metod ger dig rätt till RUT-avdrag på hela kostnaden på utfört arbete.

Nedan beskriver vi vår arbetsmetod i detalj på hur vi renoverar våra kunders gräsmattor. Du kan självklart kopiera hela metoden eller spara åtskilliga timmar genom att anlita TrädgårdSmart för sakkunnig hjälp med renovering av gräsmattan.

Robert TrädgårdSmart

Hjälp med renoveringen av gräsmattan

Vill du få hjälp med det tunga trädgårdsarbetet. Roberts gäng hjälper dig i Stockholm och Uppsala samt kringliggande orter.

Under högsäsong kan det vara svårt att komma i kontakt med Robert så boka gärna ett möte direkt. Vi kommer till dig för en gratis tomtbesiktning för en offert.

Telefon: 010-214 61 50

E-post: [email protected]

Renovering av gräsmatta - Gräsmatterenovering

Gräsmatterenovering, vår arbetsmetod

Här nedan listar vi våra arbetsmoment när vi är ute och renoverar en gräsmatta som är illa medfaren, näringsfattig, full med mossa och torrt gräs. Längre ned på sidan finns en djupare beskrivning av arbetsmetoderna på renovering av en gräsmatta.

Hur mår din gräsmatta?

Trist och matt

Slöa knivar på gräsklipparen och dåligt med näring gör att gräsmattan blir trist och matt med fransiga grästoppar.

Full med mossa

En gräsmatta full med mossa är ett tydligt tecken på näringsbrist. Dessutom har gräset svårt att etablera sig i mossan.

Gropig och ojämn

Genom åren blir det alltid sättningar efter vinter, gamla stubbar och lös jord som bör jämnas av med sandrik jord.

Glest med gräs

Gles gräsmatta med mycket ogräs är också ett tecken på en dåligt gödslad gräsmatta. Ogräs tar gärna överhand efter ett tag.

Gör din gräsmatta till en vinnare!

Frodigt grön gräsmatta

Vi ger din slitna gräsmatta en stor dos med näring. Det är en förutsättning för att er gräsmatta ska kunna bli tät och fin.

Bekämpning av mossa och ogräs

Vi rensar er gräsmatta på mossa och ogräs med vertikalskärare vilket också gynnar tillväxten av nytt gräs.

Jämn och fin gräsmatta

Vi lägger ut stora mängder med sand- och mullrik toppdress. Det gör att gräsytorna blir jämna och fina.

Billigt och effektivt

En renovering av redan etablerad gräsmatta blir mycket billigare än att anlägga en helt ny gräsmatta.

Före efter renovering av gräsmatta
Före och 5 veckor efter en renovering av gräsmatta

Renovera gräsmattan med oss

Är du den som vill välkomna dina gäster med en paradgräsmatt, eller göra dina grannar gröna av avund? Här följer värdefulla råd helt gratis. Följ vår arbetsmetod för gräsmatterenovering med vår beskrivning på varje arbetsmoment så får du en gräsmatta som du kan vara stolt över. Följer du dessa råd steg för steg kommer din gräsmatta omvandlas och ta en helt ny skepnad – till en frodig, tät och fin gräsmatta.

En normalstor gräsmatta tar c:a 4 hela arbetsdagar i anspråk att renovera gräsmattan. Dessutom behöver du hyra eller köpa in utrustning. Ta kontakt med oss om du saknar tiden och kraften till att göra arbetet själv! Längre ned på sidan kan du ladda ned en utrustning- och inköpslista på de verktyg och varor som vi använder när vi renoverar gräsmattor.

Miljövänligt med gräsmatterenovering

Vi får ofta förfrågningar på att lägga om en redan etablerade gräsmatta. Det är något som är både kostsamt och leder till väldigt mycket extra arbete. För att ersätta en gammal gräsmatta med en ny måste man schakta bort det översta jordlagret med ca 1-2 dm djup. Detta ska sedan fraktas bort och tippas till en väldigt stor kostnad.

Efter att man har skalat av det översta jordlagret ska nytt jordlager påföras. Och det är åtskilliga ton nytt jordlager som ska läggas ut, eftersom det nya jordlagret bör vara cirka 2 dm djupt. Väljer man sedan att rulla ut färdiga rullar av gräs tillkommer kostnaden för det och arbetet.

Vi rekommenderar alltid en renovering av gräsmattan då det är det mest miljövänligaste alternativet för både miljön och ekonomin hur illa än den etablerade gräsmattan än är. En illa åtgången gräsmatta kan behöva en eller flera behandlingar men fortfarande till bråkdelen av kostnaden för vad en nyetablering skulle ha kostat. Dessutom är det bra mycket enklare att jämna av marken på en etablerad gräsmatta än en ny.

Miljövänligt

God ekonomi

Bättre resultat

Gör det här innan du kör igång med renoveringen

Innan du sätter igång med renoveringen av din gräsmatta, eller om vi kommer och gör det tunga arbetet åt dig. Nedan listar vi upp de saker som du måste göra innan arbetet påbörjas. Har du gjort dessa förberedelser så kommer slutresultatet bli mycket bättre.

 

GräsmatteBoost till gräsmattan

För att stärka gräsmattan inför det tuffa ingreppet som det blir med en gräsmatterenovering är det bra om man gödslar gräsmattan innan. En effekt av detta är att gräsmattan återhämtar sig kvickt och växtligheten kommer igång snabbare efter renoveringen.

Vi kallar vårt moment för GräsmatteBoost vilket innebär att vi gödslar gräsmattan med vår flytande gödselmix.

Maskin för att sprida ut flytande gödsel

GärsmatteBoost till gräsmattan är anpassad till vilken tid på växtsäsongen som den sprids ut. Gödselmixen innehåller en väl avvägd blandning av flytande gödsel full med mineraler och viktig näring som gräset behöver, samt även gödselgranulat.

Gödsla din gräsmatta med gräsmattegödsel av hög kvalitet utan ph-höjande blandningar om du inte har tillgång till vår GräsmatteBoost.

Rensa upp i gräsmattan

Trädgårdsmaskinerna behöver fri passage. Finns det hinder som högar med brädor, båttrailers och stenhögar kommer man inte åt alla gräsytor. Så plocka undan allt på tomten som är i vägen för arbetet med renoveringen av gräsmattan. Likaså lönar det sig även att klippa häckar, buskar och trädgrenar för att man ska kunna komma åt underliggande gräspartier lättare.

Stubbar hjälper vi dig med att få bort. Det gör vi genom stubbfräsning, läs mer på följande länk: fräsa bort stubbarna med en stubbfräs. En tilläggskostnad för tjänsten tillkommer men du slipper ytterligare kostnad för framkörningen. Även stubbfräsning får du rutavdrag för.

Klipp gräset kort

Klipp gräset kort och helst på lägsta klipphöjd så nära inpå dagen för renoveringen av gräsmattan. Har du en robotgräsklippare så kan du låta den gå på lägsta klipphöjd veckan innan gräsmatterenoveringen. Denna förberedelse gör att det blir enklare att jämna av markytan och trädgårdsmaskinerna kommer att arbeta mer effektivt.

Checklista innan renoveringen av gräsmattan:

Ogräsrensning

Oftast brukar vi inleda renoveringen av gräsmattan med att ta bort och rensa gräsmattan fri från ogräs. Det görs antingen manuellt eller med ogräsbekämpning. På så sätt slipper du att andra växter konkurrerar ut gräset efter renoveringen av gräsmattan.

Behöver du bli av med ogräset från gräsmattan så kan du göra arbetet själv innan vi kommer. Rensa bort ogräset från gräsmattan när gräset är lite längre och med en ogräsplockare. Vi rekommenderar Fiskars Xact ogräsupptagare. Det är ett väldigt effektivt trädgårdsverktyg som får upp både ogräsplanta och rot i ett moment.

Var försiktig så du inte drar av någon begränsningskabel till robogräsklipparen så att det inte blir kabelbrott på slingan.

Mossbekämpning och luftning med vertikalskärning

Ett av de viktigaste arbetsmomenten i gräsmatterenoveringen vi gör är vertikalskärning av gräsmattan. Vi använder motordrivna vertikalskärare som effektivt bearbetar gräsmattan. En vertikalskärare är en trädgårdsmaskin som både luftar gräsets rötter, och som tar bort döda rötter, ogräs och mossa. Att vertikalskära en gräsmatta innebär att man gör små lufthål (0-15 mm) ner i jorden för att på så sätt sära på och beskära lite av gräsrötterna.

Huvudsyftet med vertikalskärning är att gräsmattan ska bättre kunna ta upp syre och för att förbättra gräsmattans dräneringen. En väl dränerad gräsmatta gör att regnvatten och näring tränger mycket bättre ned till rötterna. Samtidigt stimuleras gräsrötterna när de delas till att producera sidoskott. Resultatet blir en mycket tätare gräsmatta när grästillväxten börjar ta sig.

Bättre dränering

Bättre näringsupptag

Ökad tillväxt av gräs

Vertikalskärare för professionellt bruk

Hålpipluftning av gräsmattan

Hålpipsluftning innebär att man gör små hål i marken som är ca 7,5 cm djupa. Det bidrar till ökad syresättning av gräsets rötter, porösare jord och ökat upptag av näring samt bättre dränering av ytvattnet. 

Innan arbetet påbörjas anpassas redskapet utifrån jordens egenskaper. Leriga jordar hålpipsluftas för att göra marken mer porös. Däremot mer porösa jordar luftas med solida pinnar då det inte finns någon anledning att göra marken än mer porös.

  • Porösare lerjordar
  • Bättre syresättning av gräsets rötter
  • Ökat upptag av näring
  • Bättre dränering av ytvatten

En av nycklarna till en välmående och frisk gräsmatta är just piphålslutfningen. Eftersom luftningen är en av förutsättningarna till god syresättning av gräsmattans rötter och förbättrad tillförsel av näringsämnen. 

Gräsmatteluftare

Gräsmatteluftaren är ett enkelt trädgårdsverktyget som inte vill lägga ut närmare 40,000 kr på en maskinell hålpipsluftare.

Det är ett lättanvänt trädgårdsverktyg och har en stark design i rostfritt stål. Verktyget är försett med kraftiga gummihandtag vilket gör att det hålls stadigt i händerna. Fem solida luftpinnar är monterade på fotstödet med helsvetsade svetsfogar vilket gör det lätt att lufta gräsmattan.

Sammantaget gör att den robusta konstruktionen av gräsmatteluftaren borgar för en lång livslängd.äsmattan med jämna mellanrum.

Ökad syresättning

Porösare jord

Ökad näringstillförsel

Krattning av gräsmatta

och hopsamling av trädgårdsavfall

Efter vertikalskärningen och hålpipsluftningen samlar vi upp och säckar trädgårdsavfallet. Det görs med hård manuell krattning för att få bort allt dött gräs, mossa och ogräs från gräsmattan. En ren genomkrattad gräsmatta kan bättre tillgodogöra sig gödsel och underlättar toppdressning av gräsmattan till att bli en plan yta.

Räfsningen sker både manuellt och maskinellt med lövblås för att samla in restprodukten. Trädgårdsavfallet komposteras eller lämnas till återvinning på en återvinningsstation.

Bortforsling av trädgårdsavfall ingår ej i tjänsten. Boka bortforsling av trädgårdsavfallet hos Tipptapp.

Vertikal skuren gräsmatta vid renovering

Gödning av gräsmattan

Vi gödslar gräsmattan med högkvalitativa proffsprodukter som används av bland annat golfklubbar. Det garanterar att din gräsmatta får alla de viktiga näringsämnen den behöver.

Vårt nära samarbete med vår leverantör av gödsel gör att vi kan erbjuda dig produkter och know-how som endast finns tillgängliga till professionella aktörer som golfbanor och fotbollsplaner. I det skräddarsydda gödslingsprogrammet som vi erbjuder våra kunder finns både fast och flytande gödsel. Efter renoveringen av gräsmattan fortsätter du med gödslingen enligt vårt skötselschema till gräsmattan för att hålla gräset vackert grön hela växtsäsongen.

En bra gödslad gräsmatta gör att gräset blir mer motståndskraftig och tåligare mot köld, näringsbrist, torka och främjar livet för mikrofloran i jorden. En jord med mycket mask, gråsuggor och andra mikroorganismer håller jorden igång och jorden hålls luftig.

Gödslingen gör vi efter vertikalskärning, hålpipsluftningen och krattning eftersom det gör att jorden kan ta upp alla näringsämnen bättre.

Fast gödsel slungar vi ut med en professionell spridarvagn för en jämn spridning över hela gräsytan. Flytande gödsel sprutas ut med en vagn försedd med en batteridriven 1,5 meter bred spraybom.

Tåligare gräsmatta

Ökad tillväxt av gräs

Ökad mikroflora

Jämna av gräsmattan med vår gräsmatterenovering
Under pågående arbete - Efter fyra veckor

Stödsådd av nyrenoverad och tidigare etablerad gräsmatta

Vi stödsår före toppdressningen och avslutar gräsmatterenoveringen med stödsådd beroende djupet av jordlagret. Är jordlagret mer än ett par centimeter så orkar inte gräsfröet gro igenom. 

Vi använder bara exklusiva gräsfröblandningar helt anpassade för just dina gräsytor. Sammansättningen av de grässorter görs beroende på tillgång till sol, markförhållanden och jordkvalitet. Kvalitetsprodukterna är från vår leverantörer av gödsel och gräsfrön. De har gräsfröblandningar som i huvudsak används av professionella aktörer som golfbanor, fotbollsplaner och av oss.

Fröblandningarna är av absoluta högsta renhet och är fria från ogräsfrön.

(Vanliga gräsfröblandningar som köps i varuhus, nöjer sig oftast att följa EU-standard och då måste 97% av gräsfröna vara rena, men 3% får de blanda i vadsomhelst vilket gör att du kanske sår ogräs eller oönskad grässort). 

Gräsfröna läggs självklart ut med en såmaskin för en fin spridning av gräsfröna. Droppspridare garanterar att gräsfröna fördelar sig jämnt över hela gräsytorna.

Droppspridare för jämn spridning av gräsfrön vid renovering av gräsmatta

Proffsprodukter

Exklusiva fröblandningar

Tät gräsmatta

Tät gräsmatta håller ogräs och mossa borta

Prisvärt

Billigt alternativ till utrullad färdigt gräs

Organisk gödning med toppdressning

Mot slutet av renoveringen av gräsmattan toppdressar vi gräset innan sista stödsådden. En toppdressad gräsmatta förbättrar en sliten gräsmatta och skyddar utsatta delar av gräsmattan. Dressningen gör att gräsmattan håller lättare kvar fukt och kan ta till sig näringen i gödslet.

K-dress som vi använder är en lättarbetad torv och sandblandning som lämpar sig utmärkt till föryngring av redan etablerade gräsyta. Med K-dressen kan vi alltså samtidigt både kalka, gödsla och jordförbättra gräsmattan. Dock tillför toppdressen inte lika mycket näring som gödsel utan återställer humusinnehållet i jorden. Hasselfors Garden är vår utvalda leverantör av K-dress då de lever upp till vårt högt ställda krav på kvalitet.

Dressjord är väldigt lämplig när man ska renovera en gräsmatta. Eftersom den är rik på sand kan den med fördel användas till mindre reparationer och utjämning av ojämnheter gärna med hjälp av en dressraka. Är din gräsmatta mycket sliten och ojämn så kan man behöva toppdressa den flera gånger per säsong.

Fortsätt med toppdressningen

Vi rekommenderar att du fortsätter med toppdressningen av gräsmattan på våren eller hösten minst var 3-4 år. Du kan med fördel toppdressa slitna och utsatta ytor flera gånger under säsongen då det gynnar tillväxten av nya skott och motverkar uttorkning. Vi själva på TrädgårdSmart toppdressar våra gräsmattor årligen då vi eftersträvar att få våra gräsytor så jämna som det är möjligt.

K-dress i toppklass

Finsållad jordblandning till skötsel av gräsytor

Allt-i-ett

Gödslar, kalkar och jordförbättrar samtidigt

Gräsmatta i superklass

Friskare, jämnare och grönare gräsmatta

K-dress-Hasselfors-Garden
K-dress från Hasselfors Garden
Före och efter bilder renovering av gräsmatta
Luka
LukaTyresö
Läs mer
Tack till Robert & team för en jättebra gräsmatterenovering. Det är en helt annorlunda gräsmatta nu!

Vältning med gallervält

Sista och ett viktigt moment i vår gräsmatterenovering är att välta det påförda jordlagret med en belastad gallervält. På så sätt kommer gräsfröna i bättre kontakt med den utlagda k-dressen samtidigt som man jämnar av markytan ytterligare.

Bevattning av renoverad gräsmatta

Bevattningen under de första 1-3 veckorna efter gräsmatterenoveringen är den viktigaste perioden för att få gräsfröna till att gro. Det är väldigt viktigt att jorden inte torkar ut under denna period. Då riskerar hela sådden att gå förlorad. 

Bevattning av gräsmattan

Håll det övre lagret jord fuktigt de fyra första veckorna. Det bör vattnas under 10 minuter fyra till fem gånger per dag. Efter någon vecka kommer du att se resultatet av små ljusgröna strån som sticker upp. Fortsätt med kontinuerlig bevattning tills gräset har växt till sig med 8 cm vilket tar ca 4 veckor.

Har du en spridare så ska den flyttas runt 24 gånger på ett dygn och om du har sex stycken bevattningspunkter, vilket är normalt för en villaträdgård. Det gör att du behöver lägga ned ca 5 timmar varje dag på bevattning i en månads tid. Vår erfarenhet är att det är få om ingen som lyckas med detta så vi rekommenderar verkligen hyra eller inköp av ett komplett helautomatiskt bevattningssystem. 

Efter uppnådd höjd så är det dags för fösta klippningen med robotgräsklipparen. Klipp en tredjedel av gräsets höjd vid första klippningen efter gräsmatterenoveringen. Därefter sänker du klipphöjden successivt med en centimeter i taget till önskad höjd.

Kostnadsfritt hembesök

Du är välkommen att kontakta oss om du är intresserad av ett helt kostnadsfritt hembesök.
BOKA!

Våra samarbetspartner gräsmatterenovering

Robert och Tomas, ägare och grundare av Gentas TrädgårdSmart AB har ett genuint intresse av att upprätthålla högsta kvalitet på levererad vara och tjänst. Alla produkter är kvalitetsgranskade. Det arbete vi utför hos dig är som om det vore våra egna gräsmattor. Ovan beskriven arbetsmetod som vi har tagit fram grundar sig på erfarenhet av många utförda renoveringar av gräsmattor. 

Gräsytor är som individer med olika behov. Tomtbesiktning och jordanalys är en del i våra förberedelser och vi anpassar våra åtgärder utifrån den första analysen. Det som skulle normalt fungera på de flesta gräsmattor är inte applicerbart på alla utan fler behandlingar kan behövas sättas in. 

Det ena arbetet är inte det andra likt och det kan finnas faktorer som vi inte rår över som kan leda till oönskat resultat, vilket inte är en normalitet. Det gör att ytterligare åtgärder kan behövas sättas in efter en gräsmatterenovering vilket står utanför vårt åtagande av vårt första arbete.

Vi utvecklar våra tjänster och know-how kontinuerligt i nära samarbete med våra leverantörer och samarbetspartner. Det är därför vi är stolta över att ha ett nära samarbete med våra produkt-, maskin- och servicepartners. Det gör Gentas TrädgårdSmart till att vara en ledande aktör inom sin bransch.

Vår garanti

Vi garanterar att vår gräsmatterenovering är av samma metod som används för skötsel av fotbollsplaner och golfbanor.

Hämta hem utrustningslistan

Plocka hem din utrustningslista inför renoveringen av din gräsmatta. Du får en lista på vilken utrustning som vi använder när vi renoverar våra kunders gräsmattor.

Det enda du behöver göra är att fylla i din epostadress här nedan. När du har skickat in dina uppgifter får du vår lista på mailen.

Fortsättningsvis kommer vi att tipsa dig om fler goda råd. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick.

När du har skickat dina kontaktuppgifter till oss kommer du att få ett mail med två listor. Vi kommer framöver hålla dig uppdaterad med nyheter. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Frågor och svar

Här nedan får du svar på de vanligaste frågor vi brukar få.

Bästa tiden för att renovera gräsmattan är under våren och hösten då vädret är fuktigare och med mer nederbörd. Anlitar du oss så spelar tidpunkten mindre roll eftersom vi alltid sätter ut ett automatiserat bevattningssystem efter vår gräsmatterenovering.

Vi använder samma moment som Svenska Fotbollsförbundet lär ut på sina planskötarutbildningar. Det innebär att vår arbetsmetod är ett skolboksexempel på hur en gräsmatterenovering ska gå till.

Robert och Tomas som driver Gentas TrädgårdSmart har båda genomgått alla steg i planskötarutbildningen. Det innebär att du är i goda händer när du anlitar oss för renovering av er gräsmatta.

Följ vår arbetsmetod beskriven på den här sidan eller anlita oss för att utföra arbetet. Ta helst ett jordprov innan arbetet påbörjas för att kontrollera gräsmattans näringsbehov.

Hålpipsluftning innebär att man gör små hål i marken som är ca 7,5 cm djupa. Det bidrar till ökad syresättning av gräsets rötter, porösare jord och ökat upptag av näring samt bättre dränering av ytvattnet.

Vi använder en motordriven hålpipsluftare när vi renoverar våra kunders gräsmattor. Dock är den maskinen väldigt dyr men vi säljer gräsmatteluftare för dig som luftar gräsmattan mer sällan.