Gräsmatterenovering av en etablerad gräsmatta

Robotgräsklippare Robomow ger tid till någonting annat än tråkig gräsklippning

Gräsmatterenovering

TrädgårdSmart gräsmatterenovering med en väl utarbetat arbetsmetod för renovering av gräsmatta. Nu kan du förvandla en trött gammal gräsmatta till en sprakande och grönskande paradmatta med hjälp av vår metod. Renoveringen av gräsmattan gör du, eller vi åt dig, utan att gräsmattan behöver läggas om med nytt gräs. Vår metod ger dig rätt till RUT-avdrag på hela kostnaden på utfört arbete.

Nedan beskriver vi vår arbetsmetod i detalj på hur vi renoverar våra kunders gräsmattor. Du kan självklart kopiera hela metoden eller spara åtskilliga timmar genom att anlita TrädgårdSmart för professionell hjälp med gräsmatterenoveringen.

Gräsmatterenovering

Gräsmatterenovering, vår arbetsmetod

Här nedan listar vi våra arbetsmoment när vi är ute och renoverar en gräsmatta som är illa medfaren, näringsfattig, full med mossa och torrt gräs. Längre ned på sidan finns en djupare beskrivning av arbetsmetoderna på renovering av en gräsmatta.

Hur mår din gräsmatta?

Trist och matt

Slöa knivar på gräsklipparen och dåligt med näring gör att gräsmattan blir trist och matt med fransiga grästoppar.

Full med mossa

En gräsmatta full med mossa är ett tydligt tecken på näringsbrist. Dessutom har gräset svårt att etablera sig i mossan.

Gropig och ojämn

Genom åren blir det alltid sättningar efter vinter, gamla stubbar och lös jord som bör jämnas av med sandrik jord.

Glest med gräs

Gles gräsmatta med mycket ogräs är också ett tecken på dåligt gödslad gräsmatta. Ogräs tar gärna överhand efter ett tag.

Gör din gräsmatta till en vinnare!

Frodigt grön gräsmatta

Vi ger din slitna gräsmatta en stor dos med näring. Det är en förutsättning för att er gräsmatta ska kunna bli tät och fin.

Bekämpning av mossa och ogräs

Vi rensar er gräsmatta på mossa och ogräs med vertikalskärare vilket också gynnar tillväxten av nytt gräs.

Jämn och fin gräsmatta

Vi lägger ut stora mängder med sand- och mullrik toppdress. Det gör att gräsytorna blir jämna och fina.

Billigt och effektivt

En renovering av redan etablerad gräsmatta blir mycket billigare än att anlägga en helt ny gräsmatta.

Renovera gräsmattan med

Är du den som vill välkomna dina gäster med en paradgräsmatt, eller göra dina grannar gröna av avund? Här följer värdefulla råd helt gratis. Följ vår arbetsmetod för gräsmatterenovering med vår beskrivning på varje arbetsmoment så får du en gräsmatta som du kan vara stolt över. Följer du dessa råd steg för steg kommer din gräsmatta omvandlas och ta en helt ny skepnad – till en frodig, tät och fin gräsmatta.

En normalstor gräsmatta tar c:a 4 hela arbetsdagar i anspråk att renovera gräsmattan. Dessutom behöver du hyra eller köpa in utrustning. Ta kontakt med oss om du saknar tiden och kraften till att göra arbetet själv!

Ogräsrensning

Oftast brukar vi inleda renoveringen av gräsmattan med att ta bort och rensa gräsmattan fri från ogräs. Det görs antingen manuellt eller med ogräsbekämpning. På så sätt slipper du att andra växter konkurrerar ut gräset efter renoveringen av gräsmattan. 

Du kan själv bekämpa ogräset innan vi kommer. Det gör du gärna när gräset är lite längre och med en ogräsplockare. Vi rekommenderar Fiskars Xact ogräsupptagare. Det är ett väldig effektiv trädgårdsverktyg som får upp både ogräsplanta och rot i ett moment. Var försiktig så du inte drar av någon begränsningskabel till robogräsklipparen.

Mossbekämpning och luftning

med vertikalskärning

En av de viktigaste arbetsmomenten i gräsmatterenoveringen vi gör är vertikalskärning av gräsmattan. Vi använder motordrivna vertikalskärare som effektivt bearbetar gräsmattan. En vertikalskärare är en trädgårdsmaskin som både luftar gräsets rötter, och som tar bort döda rötter, ogräs och mossa. Att vertikalskära en gräsmatta innebär att man gör små lufthål (0-15 mm) ner i jorden för att på så sätt sära på och beskära lite av gräsrötterna.

Huvudsyftet med vertikalskärning är att gräsmattan ska bättre kunna ta upp syre och för att förbättra gräsmattans dräneringen. En väl dränerad gräsmatta gör att regnvatten och näring tränger mycket bättre ned till rötterna. Samtidigt stimuleras gräsrötterna när de delas till att producera sidoskott. Resultatet blir en mycket tätare gräsmatta när grästillväxten börjar ta sig.

Bättre dränering

Bättre näringsupptag

Ökad tillväxt av gräs

Motordriven vertikalskärare till gräsmatterenoveringen

Hålpipluftning av gräsmattan

Vi har kompletterat vårt program med hålpipluftning eftersom det syresätter gräsrötterna och gör jorden mer porös.

Krattning av gräsmatta

och hopsamling av trädgårdsavfall

Efter vertikalskärningen samlar vi upp och säckar trädgårdsavfallet. Det görs med hård manuell krattning  för att få bort allt dött gräs, mossa och ogräs från gräsmattan. En ren genomkrattad gräsmatta kan bättre tillgodogöra sig gödsel och underlättar toppdressning av gräsmattan till att bli en plan yta.

Räfsningen sker manuellt och restprodukten samlas in för att senare gå till återvinning som trädgårdsavfall.

Bortforsling av trädgårdsavfall ingår ej i tjänsten. Boka bortforsling av trädgårdsavfallet hos Tipptapp.

Mossbekämpning med vertikalskärare vid gräsmatterenovering
grow-growth-startup-plant-business

Kemisk gödning av gräsmatta

Vi gödslar gräsmattan med kemisk gödsel från Wolf Garten då näringsinnehållet är den dubbla jämfört med motsvarande organiskt gödsel. Gödslet vi använder är ett specialgödsel för robotgräsklippare, Wolf Garten Robot – Special.

En bra gödslad gräsmatta gör att gräset blir mer motståndskraftig och tåligare mot köld, näringsbrist, torka och främjar livet för mikrofloran i jorden. En jord med mycket mask, gråsuggor och andra mikroorganismer håller jorden igång och jorden blir luftigare.

Gödslingen gör vi efter vertikalskärning och krattning, eftersom vertikalskärningen gör att marken blir luftig och släpper igenom vatten och ny näring bättre.

Gödslingen slungar vi ut för jämnt med en spridarvagn över hela gräsytan.

Gräsmattegödsel Robot Special RO-S 300

Tåligare gräsmatta

Ökad tillväxt av gräs

Ökad mikroflora

Kemisk gödsel vid gräsmatterenovering

Organisk gödning

med toppdressning

Mot slutet av renoveringen av gräsmattan toppdressar vi gräset innan stödsådden. En toppdressad gräsmatta förbättrar en sliten gräsmatta och skyddar utsatta delar av gräsmattan. Dressningen gör att gräsmattan håller lättare kvar fukt och kan ta till sig näringen i gödslet.

K-dress från Molnsätra eller från Hasselfors Garden som vi använder är en lättarbetad torv och sandblandning som lämpar sig utmärkt till föryngring av redan etablerade gräsyta. Med K-dressen kan vi alltså samtidigt både kalka, gödsla och jordförbättra. Dock tillför toppdressen inte lika mycket näring som gödsel utan återställer humusinnehållet i jorden. 

Dressjord är väldigt lämplig när man ska renovera en gräsmatta. Eftersom den är rik på sand kan den med fördel användas till mindre reparationer och utjämning av ojämnheter. Är din matta mycket sliten och ojämn så kan man behöva toppdressa den flera gånger per säsong.

Vi rekommenderar att du fortsätter med toppdressningen gräsmattan på våren eller hösten minst var 3-4 år. Du kan med fördel toppdressa slitna och utsatta ytor flera gånger under säsongen då det gynnar tillväxten av nya skott och motverkar uttorkning.

K-dress i toppklass

Finsållad jordblandning till skötsel av gräsytor

Allt-i-ett

Gödslar, kalkar och jordförbättrar samtidigt

Gräsmatta i superklass

Friskare, jämnare och grönare gräsmatta

Toppdressning med K-dressjord till gräsmatterenovering

Stödsådd av nyrenoverad

och tidigare etablerad gräsmatta

Vi avslutar gräsmatterenoveringen med stödsådd och här använder vi WOLF Garten Gräsfrö Herrgård som är WOLF Gartens mest exklusivaste gräsfröblandning. Det är en gräsfröblandning som är lämplig för vårt nordiska hårda klimat.

Fröblandning växer långsamt och som också får gräsmattan till att bli väldigt tät. En tät gräsmatta gör att ogräs har svårt etablerar sig.

Gräsfröna slungas ut med en spridarvang så att gräsfröna fördelar sig jämnt över hela gräsytorna.

WOLF-Garten Gräsfrö Herrgårdsblandning L-HG 125

Långsamtväxande

Lättsam skötsel och underhåll

Tät gräsmatta

Tät gräsmatta håller ogräs och mossa borta

Prisvärt

Billigt alternativ till utrullad färdigt gräs

Bevattning av renoverad gräsmattan

Bevattningen under de första 1-3 veckorna efter gräsmatterenoveringen är den viktigaste perioden för att få gräsfröna till att gro. Det är väldigt viktigt att jorden inte torkar ut under denna period. Då riskerar hela sådden att gå förlorad. 

Håll det övre lagret jord fuktigt de fyra första veckorna. Det bör vattnas under 10 minuter fyra till fem gånger per dag under torrt väder. Efter fyra till sju dagar kommer du att se resultatet av små ljusgröna strån som sticker upp. Fortsätt med kontinuerlig bevattning tills gräset har växt till sig med 8 cm. 

Efter uppnådd höjd så är det dags för fösta klippningen med robotgräsklipparen. Klipp en tredjedel av gräsets höjd vid första klippningen efter gräsmatterenoveringen. Därefter sänker du klipphöjden successivt med en centimeter i taget.

Bevattning efter gräsmatterenovering

Kostnadsfritt hembesök

Kontakta TrädgårdSmart för fri professionell rådgivning och för ett kostnadsförslag. Vi träffar dig gärna för ett kostnadsfritt hembesök.
BOKA!

Prisexempel på gräsmatterenovering

Totalt gräsyta på 400 m2

Material:

 • Dressjord, K-dress
 • Gödsel, Wolf Garten Robot Special
 • Gräsfrö Wolf Garten Herrgård
 • Transport och framkörning

Pris material från c:a: 7,900 kr*
*) beroende på skick på terräng 

Arbete:

 • Maskinell vertikalskärning
 • Krattning
 • Ihopsamling av trädgårdsavfall
 • Kemisk gödning
 • Organisk gödning, toppdress
 • Stödsådd
 • Bevattning
Pris arbetskostnad från c:a:  6,300 kr*
Totalt gräsyta på 1,500 m2

Material:

 • Dressjord, K-dress
 • Gödsel, Wolf Garten Robot Special
 • Gräsfrö Wolf Garten Herrgård
 • Transport och framkörning

Pris material från c:a: 23,900 kr*
*) beroende på skick på terräng

Arbete:

 • Maskinell vertikalskärning
 • Krattning
 • Ihopsamling av trädgårdsavfall
 • Kemisk gödning
 • Organisk gödning, toppdress
 • Stödsådd
 • Bevattning
Pris arbetskostnad från c:a:  23,700 kr*
*) med RUT-avdrag

Samarbetspartner gräsmatterenovering

Tillsammans med Tomas på Gentas renoverar vi gräsmattor vid större arbeten. Vi använder samma arbetsmetod och trädgårdsredskap som har beskrivits här ovan. Vi utför även trädfällning, trädbeskärning, stubbfräsning, felsökning av kabelbrott och installation av robotgräsklippare.

Fri tomtbesiktning

Boka en helt kostnadsfri tomtbesiktning för att få ett kostnadsförslag.

Fri tomtbesiktning

Boka en helt kostnadsfri tomtbesiktning för ett prisförslag.

[ameliabooking category=1]