Ingen slingsignal – avhjälp med kabelbrott

Ingen slingsignal - avhjälp med kabelbrott

Hjälp med kabelbrott till robotgräsklippare

Om du söker professionell hjälp med kabelbrott till robotgräsklippare så kan TrädgårdSmarts servicetekniker hjälpa dig. Ingen slingsignal till robotgräsklipparen beror oftast på kabelbrott. Avbrott på kantkabeln kan vara mycket svåra att lokalisera speciellt när den ligger nedgrävd och dold i marken.

Spade som kapar begränsningskabel - ingen slingsignal - kablebrott

Exempel på felkoder i samband med kabelbrott:

Fabrikat
Felmeddelande på robot
Signal på laddstation

RX – 3 pip, RC – E3, RS Ingen kabelsignal/Väntar på signal

Blinkande röd

Ingen slingsignal

Blinkande blått

Ingen slingsignal

Blinkande gult

Gör-det-själv installationer vanligaste felet vid ingen slingsignal - kabelbrott

Vanliga orsaker till ingen slingsignal

- Fysisk åverkan på begränsningskabeln

Ingen slingsignal eller kabelsignal till en robotgräsklippare beror många gånger på avbrott i begränsningskabeln eller robotens guidekabel. Avbrottet är vanligtvis orsakad av oavsiktlig fysisk åverkan på kabeln. Det i samband med trädgårdsarbete med spade, ogräsplockare, lövräfsning eller efter arbete med grästrimmer på gräsmattan.

Andra orsaker till avbrott på slingkabeln är när vassa stenar och jordlager som rör på sig i marken efter tjällossning skadar kabeln. Kaniner, sorkar och andra gnagdjur kan också vara källor till kabelbrott.

- Kvalitetsproblem på skarvar och kantkabel

Avbrott kan uppkomma om kabeln är av sämre kvalitet och kanske var kraftigt sträckt vid installationen. Robotgräsklipparen kan ha kapat kabeln om den ligger löst monterad på marken eller kommit upp efter kabelnedläggning i jord. En del skador ger avbrott först flera veckor senare även om slingan var intakt efter lagning eller installation. Bristfälliga skarvar eller skarvdon av sämre kvalitet kan också leda till avbrott först veckor efter det att skarvningen har gjorts.

- Avklippt kantkabel

Det är inte helt omöjligt att robotgräsklipparen har själv skadat kanttråden speciellt om kabeln inte har installeras på rätt sätt. En kabel som ligger på marken kapas lätt av grästrimmer eller att lekande barn och djur snubblar över kabeln. För egen del har plogbilen klippt av vår kantkabel som ligger intill en gång- och cykelbana varje vinter ända tills kabeln kom ned en bit i marken.

- Gör-det-själv installationer

Av egen erfarenhet beror kabelbrott allt som oftast på slarvigt utförd gör-det-själv installationer. Det har lett till att hela installationen har gjorts om efter att kunden har bokat in en installation av robotgräsklippare av oss. 

Gammal kabel monterad på marken fastmonterade med plastmärlor rivs bort, och ny dragning av kantkabel med hög kvalitet görs med en motordriven kabelnedläggare. På så sätt hamnar kabeln på c:a 5 cm djup i marken och ligger väl skyddad från fysisk åverkan ovan jord.

Installationen blir mycket mer professionellt gjord och slingan ligger snyggt dold och skyddad under markytan. Det gör att risken för kabelbrott minskar avsevärt.

Felsökning av ingen slingsignal - avhjälp kabelbrott

Felsökning av begränsningskabel

Det går själv att lokalisera kabelbrott och tillverkarna ger tips på hur det går till. Det är också ett tidsödande arbete och leder oftast till ännu fler skarvar än nödvändigt.

Spar din tid och undvik att gräva fram halva tomten efter kabelbrott. Anlita istället TrädgårdSmart för felsökning av begränsningskabel till robotgräsklippare. Vi åtgärdar kabelbrott snabbt och enkelt med hjälp av en avancerad utrustning för sökning av kabelbrott. 

Med vår professionella kabeldetektor lokaliserar vi enkelt kabelbrott och kortslutningar inte bara under jorden utan även i väggar och betong.

Felsökning av kabelbrott robotgräsklippare

Uppsala län och Storstockholm

1 490 kr
  • Åtgärd Snabbt och enkelt
  • Felsökning Snabb felsökning med avancerat instrument
  • Kabelskarvning Upp till 3 meter kabel och skarvdon ingår
  • Rådgivning och konsultation av eventuell ominstallation av kabel
  • Tillkommande arbeten, ominstallation, längre kabeldragningar ingår ej

Förebyggande åtgärder

Samtidigt som vi besöker dig för felsökning av begränsningskabel får du även en total översyn på tidigare gjord installation. Av oss får du förslag på förebyggande åtgärder för att undvika fler avbrott i framtiden. På så sätt undviker du att få fler felmeddelanden på din robotgräsklippare som “ingen slingsignal” igen.

Boka felsökning av kabelbrott

Boka in en tid för felsökning av begränsningskabel till robotgräsklipparen redan idag. På så sätt kan du vara säker på att du får en tid på en dag som passar dig bäst. Du väljer bekvämt en dag och tid för felsökning av kabelbrott som passar in i din kalender bäst. Vi kommer sedan att bekräfta din bokning med ett mail och ett sms.