Ingen slingsignal – avhjälp med kabelbrott

Ingen slingsignal - avhjälp med kabelbrott till robotgräsklippare

Ingen slingsignal eller kabelsignal till en robotgräsklippare beror oftast på avbrott i kabeln. Avbrottet är vanligtvis orsakad av oavsiktlig fysisk åverkan på kabeln. Det i samband med trädgårdsarbete med spade, ogräsplockare eller lövräfsning. Vassa stenar och jordlager som rör sig i marken efter tjällossning kan även skada kabeln.

Spade som kapar begränsningskabel - ingen slingsignal - kablebrott

Exempel på felkoder i samband med kabelbrott:

Fabrikat
Felmeddelande på robot
Signal på laddstation

RX – 3 pip, RC – E3, RS Ingen kabelsignal/Väntar på signal

Blinkande röd

Ingen slingsignal

Blinkande blått

Ingen slingsignal

Blinkande gult

Kvalitetsproblem på skarvar och kabel

Avbrott kan uppkomma om kabeln är av sämre kvalitet och kanske var kraftigt sträckt vid installationen. Robotgräsklipparen kan ha kapat kabeln om den ligger monterad på marken eller kommit upp efter kabelnedläggning i jord. En del skador ger avbrott först flera veckor senare även om slingan var intakt efter lagning eller installation. Bristfälliga skarvar eller skarvdon av sämre kvalitet kan också leda till avbrott först veckor efter det att skarvningen har gjorts.

Gör-det-själv installationer

Gör-det-själv installationer vanligaste felet vid ingen slingsignal - kabelbrott

Av egen erfarenhet beror kabelbrott oftast på slarvigt utförd gör-det-själv installationer. Det har lett till att hela installationen har gjorts om. Gammal kabel monterad på marken fastmonterade med märlor rivs bort, och ny dragning görs med en motordriven kabelnedläggare. På så sätt hamnar kabeln på c:a 5 cm djup i marken och ligger väl skyddad för fysisk åverkan ovan jord. Sedan har installationen blivit mycket mer professionellt gjord och slingan ligger snyggt dold under marken.

Felsökning av kabelbrott

Felsökning av ingen slingsignal - avhjälp kabelbrott

Det går själv att lokalisera kabelbrott och tillverkarna ger tips på hur det går till. Det är också ett tidsödande arbete och leder oftast till ännu fler skarvar än nödvändigt.

Spar din tid och undvik gräv fram halva tomten efter kabelbrott. Anlita istället TrädgårdSmart som åtgärdar kabelbrott snabbt och enkelt med hjälp av en avancerad utrustning för sökning av kabelbrott. Vår professionella kabeldetektor lokaliserar kabelbrott och kortslutningar inte bara under jorden utan även i väggar och betong. Samtidigt för du en total översyn på tidigare installation och förslag på förebyggande åtgärder för att undvika fler avbrott.

Felsökning av kabelbrott robotgräsklippare

Uppsala län och Storstockholm

1 490kr
  • Åtgärd Avhjälp med originaldelar
  • Felsökning Snabb felsökning med avancerad instrument
  • Kabelskarvning Upp till 3 meter kabel och skarvdon ingår
  • Rådgivning och konsultation av eventuell ominstallation av kabel
  • Tillkommande arbeten, ominstallation, längre kabeldragningar ingår ej