Installation av robotgräsklippare

Installation av robotgräsklippare

Installation utförd av ett proffs

När du anlitar oss för installation av robotgräsklippare är du i goda händer, eftersom våra installatörer är experter på robotgräsklippare. Våra installatörer av robotgräsklippare hjälper dig med installationen av en ny självgående robotgräsklippare oavsett fabrikat.

TrädgårdSmart är de mest anlitade företaget i Stockholm och Uppsalas regionen när det kommer till att installera robotgräsklippare. Varje säsong utför vi tillsammans flera hundratals installationer. Våra montörer av robotgräsklippare utför installationen snabbt, smidigt och enkelt. Redan samma dag som vi har installerat din nya robotgräsklippare kommer du igång med klippningen av din gräsmatta.

Därefter kan du alltid glatt njuta av nyklippt gräs helt utan ansträngning.

Gör som många andra kunder har gjort. Ta kontakt med Robert för både rådgivning och installation av robotgräsklippare. Vi gör det tuffa arbetet åt dig.

Installation av av robotgräsklippare samt stubbfräsning i Stockholm
I Stockholm och Uppsala erbjuder vi både installation av robotgräsklippare samt stubbfräsning.
Robert TrädgårdSmart

Installation robotgräsklippare Stockholm Uppsala

Robert på TrädgårdSmart är säljare och installatör av robotgräsklippare i norra Stockholm och Uppsalaområdet. Han hjälper dig med installationen och igångsättningen av din nya robotgräsklippare. 

Kontakta Robert för service och installation av robotgräsklippare i norra Stockholm och Uppsalaområdet med kringliggande orter.

Telefon: 010-214 61 50

E-post: [email protected]

Innehåll installation av robotgräsklippare

Installatör av robotgräsklippare

Robert är en duktig installatör som hjälper dig med installationen av både robotens begränsningskabel och robotgräsklippare. Vi erbjuder professionella installationer av robotgräsklippare i hela Stockholm- och Uppsalaområdet med kringliggande orter. Kontakta oss för andra orter för tillgänglighet i mån av tid.

Om du redan har en robotgräsklippare och har en uppfattning om hur du vill ha din installation genomförd så kan du boka din installation av robotgräsklippare direkt genom att göra en tidsbokning.

Om du behöver hjälp med köpet av en ny robotgräsklippare så hjälper vi dig med det. Du får professionell rådgivning av både val av robotmodell och installation av robotgräsklipparen. Läs gärna artikeln ”Köp av robotgräsklippare”.

Robotfabrikat som vi installerar

Vi installerar robotgräsklippare oavsett fabrikat och modell. Det är få fabrikat av robotgräsklippare som vi inte har installerat men här nedan listar vi de vanligast förekommande fabrikaten. De populära fabrikaten kan vi också sälja till dig.

Populära fabrikat

Mindre frekventa fabrikat

Installation med motordriven kabelläggare

Våra motordrivna kabelnedläggare från Autocable och Ecotech används vid installation av robotgräsklipparens kantkabel, och för vissa modeller guidekabel. Gränskabeln får vi ned en bit i marken på c:a 5 cm djup där det är möjligt*, vilket minskar risken för kabelavbrott.

Vanliga orsaker till kabelbrott är i samband med lövräfsning, marksättningar, spadar, ogräsplockare, lekande barn och djur som gnagt av kabeln. Kabelbrott förekommer oftare då begränsningskabeln till robotgräsklipparen monteras på marken. Som du säkert förstår är kabelbrott av kantkabeln mindre förekommande när kabeln grävs ned. Tjockare och mantlad kabel gör att installationen blir bra mycket säkrare mot marksättningar och gnagande djur som sorkar samt yttre åverkan. Din montör går igenom de olika kabelkvaliteterna med dig innan monteringen påbörjas.

Ett kabelbrott leder till att robotgräsklipparen ger följande felmeddelande ”Ingen slingsignal” och roboten slutar fungera.

*) Stenar, rötter och svackor gör att kabeln inte kommer ned lika djupt, även porös jord där det inte finns gräs gör att kabeln inte får fäste i marken. Då förankras kabeln ytligt med plastmärlor.

Undvik kabelbrott

Snyggt och städat

Monterat av en expert

Installation av robotgräsklippare med garanti

När gränskabeln är dragen kopplar vi in laddstationen och säkerställer att roboten är rätt installerad och finner sig tillrätta i gräsmattans klippområde. Vi hjälper dig med robotgräsklipparens inställningar och lägger in ett klippschema för roboten i samråd med dig.

Du ska känna dig trygg med vår installation av robotgräsklipparen. Ibland kan det vara nödvändigt med en efterjustering av kabeln beroende på hur väl roboten fungerar i terrängen. Det beror allt för oftast på att vi har blivit ombedda att frångå tillverkarens rekommendationer och anvisningar. I dessa fall testar vi alltid om installationen fungerar, men vi kan inte garantera att det kommer att fungera fortsättningsvis.

Vårt mål är att du ska få en bekymmersfri tillvaro med din robotgräsklippare. Vi finns alltid tillgängliga efter installationen för att hjälpa dig om det inte gick som det var tänkt. Det gör vi med rådgivning antingen med ett återbesök eller per telefon.

 

Vår garanti!

icon
*) I de fall där vi har följt tillverkarens rekommendationer och anvisningar.

Gör det här innan vi installerar din robotgräsklippare

Innan vi kommer för att montera din robotgräsklippare är det viktigt att du gör vissa förberedelser. Det är för att få bästa resultat. Exempelvis högt gräs gör det svårt för mig att se om kabeln har kommit ned ordentligt. Spretiga buskar och häckar gör att jag måste lägga kabeln längre ut på gräsmattan än vad som kanske var önskat.

Våra kabelläggare behöver en meter fri väg längs med tomtgränsen. Finns det hinder som plankupplägg, båttrailers och stenhögar kommer vi att runda dessa vilket gör att gräsklipparen inte kommer åt dessa gräsytor där föremålen en gång har legat. Likaså lönar det sig även att klippa häckar, buskar och trädgrenar för att vi ska kunna lägga kabeln närmare rotsystemet. På så sätt får du mindre gräs att trimma utmed häckar och inunder buskar.

Stubbar hjälper vi dig med att få bort. Det gör vi genom att fräsa bort stubbarna med en stubbfräs. En tilläggskostnad för tjänsten tillkommer men du slipper ytterligare kostnad för framkörningen. För stubbfräsning gäller RUT-avdrag dvs 50% av kostnaden och det hjälper vi självklart till med administrationen.  

Checklista inför bokad installationsdag:

Standardpris för installation av robotgräsklippare

Installation av robotgräsklippare med kabelläggare Stockholm Uppsala

Fakta basinstallation av robotgräsklippare

- Placering och montering av laddstationen

Kabeldragningen utgår alltid från där robotgräsklipparens laddstation placeras och monteras. Vi rekommenderar alltid att placera laddstationen enligt tillverkarens anvisningar. Eventuella avsteg från tillverkarens rekommendationer täcks inte av vår garanti om installationen inte skulle fungera.

Här nedan följer generella rekommendationer som gäller för nästan alla fabrikat och modeller av robotgräsklippare.

  • Placeringen av laddstationen görs där gräsytan är som störst utan gräsyta
  • Laddstationen ska stå på ett plant och jämnt underlag (justering av markunderlag ingår inte i tjänsten)
  • Se till att ha 2-3 meter helt fri yta runt omkring laddstationen
  • Det är även viktigt att inte finns någon klippyta bakom laddstationen
  • Helst ska laddstationen stå i skugga eller i ett garage, och i närheten av eluttag

Vår installatör av robotgräsklipparen går igenom med dig om en lämplig placering av laddstationen innan kabeldragningen påbörjas.

- Kabelläggning med maskin

En basinstallation av robotgräsklippare innebär att vår installatör av robotgräsklippare installerar din robotgräsklippare med det materiel som ingår i köpet av tjänsten. Med hjälp av en motordriven kabelläggare fräser Robert ner begränsningskabeln i gräsmattan där detta är möjligt. Det gör att du får en garanterat professionell installation av robotgräsklipparen med minskad risk för kabelbrott. Kraftigare och mantlad kabel gör kabeldragningen och installationen bra mycket säkrare mot kabelbrott än vad standardkabeln ger.

- Kabelläggning för hand

Där eventuella rötter, buskar, stenar och blommor som står i vägen spikas kantkabeln fast med plastmärlor uppe på gräsmattan. Vi rekommenderar att du täcker synlig kabel med ett lager med jord för en snabbare överväxt av kabeln.

Efter cirka två till fyra veckor döljs både fästmärlorna och kabeln av gräset. Hur lång tid det tar styrs av gräsmattans växtkraft. Installationen sker enligt de rekommenderade mått och anvisningar som framkommer i instruktionsboken för just din robotgräsklippare. 

Beroende på trädgårdens utseende och förutsättningar gör installatören vissa justeringar av de här måtten.

- Komplettering och tilläggsarbeten

Du som kund betalar bara för faktisk dragen kantkabel. Kopplingar, anslutningar och arbetskostnad för kabeldragningen ingår. Men arbete som ligger utanför uppdraget tillkommer. Exempel på sådana tjänster, dragning under stenplattor, spårning i cement, asfalt och berg. 

Utöver installationen av robotgräsklippare så kan du anlita oss för flera tilläggstjänster. Du har rätt till rutavdrag på de flesta trädgårdsarbeten som vi utför, och du slipper betala för framkörningen eftersom vi är redan på plats. Genom att ta bort exempelvis träd, buskar, stenar och stubbar blir det lättare för robotgräsklipparen att sig fram. Gräsklipparen arbetar också mer effektivt med färre hinder på gräsytan. 

- Våra tilläggstjänster:

- Behov av efterjustering av kantkabel

Även om du har fått en professionell installation av robotgräsklipparen kan du som kund behöva göra mindre justeringar av begränsningskabeln själv efter ett tag. Självklart hjälper vår installatör av robogräsklipparen dig med justeringen om du inte klarar av att göra det själv.

- Körschema och inställningar

Om du är hemma när vi installerar gör installatören inställningar på robotgräsklipparen helt efter dina önskemål. Är du inte hemma görs en inställning anpassad efter hur din trädgård ser ut, och utifrån vad vi har kommit överens om.

- Genomgång och överlämnande

När installationen av robotgräsklipparen är klar besiktar vi installationen tillsammans med dig. Vi går igenom robotgräsklipparens funktioner och skötselanvisningar. Vi besvarar dina frågor och går igenom dina funderingar.

Slutligen signerar du vårt installationsprotokoll när du känner dig trygg med vårt överlämnande.

- Uppföljning och teknisk support

Precis som när vi är ute på en fri tomtbesiktning delar vi frikostigt med oss av vår kunskap. Så gör vi även under och efter installationen av din nya robotgräsklippare. En del råd kommer du att komma ihåg och annat kommer att falla i glömska, men vi kommer att hålla dig uppdaterad.

Vi håller dig uppdaterad med våra nyhetsbrev och vi finns alltid tillgängliga med teknisk support. För ett sömlöst och bekvämt ägande av robotgräsklipparen kommer vi tillbaka till dig innan vintern och hämtar din robot för årsservice och vinterförvaring.

- Läs manualen

Läs manualen men du kan hoppa över avsnitten om monteringen av den nya robotgräsklipparen för den gör vi åt dig. Även om vi lägger in ett klippschema åt dig så den behövas finjusteras vid behov och gräsmattans växtkraft. Exempelvis efter en renovering av gräsmatta behöver de allra flesta kunder öka robotens klippfrekvens då gräsmattans växtkraft har fått ökad tillväxt efter vår behandling.  

Boka installation av robotgräsklippare!

Boka in en tid för installation av din robotgräsklippare redan idag. På så sätt kan du vara säker på att du får en tid på en dag som passar dig bäst. Du väljer bekvämt en dag och tid för installation av robotgräsklippare som passar in i din kalender bäst. Vi kommer sedan att bekräfta din bokning med ett mail och ett sms. Vi installerar robotgräsklippare i hela Stockholms och Uppsalas län.

Boka installation!

Har du redan köpt en robotgräsklippare bokar du enkelt en tid i vårt bokningssystem.
BOKA

Frågor och svar

Här nedan får du svar på de vanligaste frågor vi brukar få.

Du kan självklart installera robotgräsklipparen själv, men av erfarenhet så blir installationen bättre utförd av oss. Vi har utfört 1000-tals installationer och vi är väldigt erfarna. Dessutom får du kabeln nedgrävd med hjälp av vår motordrivna kabelläggare.

Du finner våra aktuella priser här på sidan. Vi har en startavgift och sedan betalar du per löpmeter.

Ja, vi säljer även robotgräsklippare.

Vi kan installera en robotgräsklippare så länge det inte är tjäle i marken eller snö på gräsmattan. Det innebär att vi i princip installerar robotgräsklippare året runt om vädret tillåter.

Montering av kabel och robotgräsklippare i Stockholm och Uppsala