Installera robotgräsklippare Robomow

Published by Robert on

Installera en robotgrsäsklippare Robomow

Installera robotgräsklippare Robomow

Det går att installera robotgräsklippare Robomow själv om du hellre vill göra det. Det du får tänka på när du ska installera en robotgräsklippare är att du får avsätta 1 till 3 dagar för installationen beroende på hur stor din trädgård är och hur djupt du vill lägga kabeln. 

Här har vi samlat den information som du behöver för att komma igång med installationen av din nya Robomow. Läs vidare i artikeln hur man installerar en robotgräsklippare. Att installera en robotgräsklippare kan göras på två olika sätt.

Två alternativ till att installera robotgräsklippare

1

Du lutar dig tillbaka i en skön stol och tar dig en kopp kaffe under tiden som du låter ett proffs installera robotgräsklipparen åt dig.

2

Du bokar in en helg för att själv installera robotgräsklipparen. Köper dig ett par rejäla knäskydd och läser vidare i artikeln och tar del av installationsguiderna.

Installera en robotgrsäsklippare Robomow

Begränsningskabelns funktion

För att en Robomow ska kunna fungera inom sitt klippområde behöver man lägga ut en sammanhängande kantkabel längs med gräsmattans ytterkanter och runt områden som man vill skydda. Med en sammankopplad kantkabel har man skapat ett begränsningsområde för robotgräsklipparen, därav namnet begränsningskabel till robotgräsklipparen.

När begränsningskabeln är ansluten till robotgräsklipparens basstation fungerar kabeln som en stor radioantenn. Roboten känner av signalen när den är inom radiofältet och kommer att ta sig runt på gräsytan i ett oregelbundet mönster. Bryts begränsningsslingan eller om roboten är utanför kantkabeln slutar roboten att fungera.

Eftersom att signalkabeln bildar ett radiofält är det extra viktigt att skydda sin robotgräsklippare när åskan drar förbi. Koppla alltid ur kabeln från laddstationen och bryt strömmen till robotgräsklipparen när åskan går.

Installationsmateriel

Till alla Robomow U-modeller följer det med installationsmateriel till robotgräsklipparen. Om du installerar en Robomow Pro-modell behöver du köpa till extra installationsmateriel då det inte ingår i köpet. Om du anlitar TrädgårdsSmart för att installera Robomow åt dig behöver du inte tänka på installationsmateriel då det ingår i installationen av robotgräsklipparen, eller så använder vi det materiel som följer med robotgräsklipparen.

Se produktbeskrivningen för respektive modell för att se hur mycket materiel som följer med U-modellen, och komplettera med extra Robomow tillbehör som du ser här nedan.

Kantkabel

Mät upp sträckan där du har tänkt lägga ut kabeln för att beräkna hur mycket som går åt. Lägg till extra 10-20 meter som reservkabel för att skarva på om det skulle behövas.

Vid våra tomtbesiktningar mäter vi alltid upp hur mycket Robomow kantkabel som går åt för installationen med ett professionellt mäthjul.

Begränsningskabel till Robomow robotgräsklippare

Fästmärlor

Om du lägger kabeln på marken utan att gräva ned den så ska kantkabeln ligga tätt intill markytan. I annat fall finns det risk att barn och djur snubblar över kabeln eller att roboten klipper sönder kabeln. Beräkna en åtgång på ca 1 märla per 30-50 cm.

Vi har Robomows fästmärlor i original och helt likvärdiga plastmärlor i 100-pack

Robomow fästmärlor pegs till begränsningskabel MRK7101A

Anslutningskontakt

Med din nya Robomow följer det med en uppsättning av anslutningskontakter. Vi rekommenderar att alltid ha en anslutningskontakt i reserv.

Anslutningskontakt till kantkabel Robomow RX/RC/RS

Skarvdon

Skarvdon till robotgräsklipparens begränsningskabel behöver du om du ska skarva på och förlänga sträckningen av kantkabeln. Det kan vara i samband med att du behöver installera en extra ö eller om du får kabelbrott.

Vi rekommenderar ett 10-pack av skarvdon för att också ha några i reserv om olyckan skulle vara framme.

Skarvdon till Robomow begränsningskabel
Robomow RC kantklipper gräskanten

Verktygen du behöver vid installationen

Du behöver tre verktyg när du ska installera en robotgräsklippare om du nu inte har för avsikt att gräva ned kabeln. Då behöver du också en spade förutom de verktygen här nedan.

På Biltema hittar du det du behöver för 120 kr om du saknar verktygen i din verktygslåda.

Gummiklubba

Du kan använda en vanlig hammare men vi föredrar gummiklubbor. På Biltema hittar du en gummiklubba för 60 kr.

Klubban använder du till att slå ned fästpinnarna till basstationen, och fästmärlorna till kantkabeln.60

Skruvmejsel

En liten spårskruvmejsel behöver du för att ansluta kantkabeln i anslutningskontakten. En liten skruvmejsel kostar 20 kr på Biltema

Kombinationstång
Kombinationstång

För att kapa kabeln och för att nypa åt skarvdonen så behöver du en kombinationstång. Den kostar 50 kr på Biltema.

I vår verktygsväska ligger det också en skaltång, polygrip och flera olika tänger.

Installera en robotgräsklippare

Det är ganska enkelt att installera en robotgräsklippare själv, men allting är enkelt när man kan sina saker. Av egen erfarenhet blir det fel när man slarvar och inte följer tillverkarens instruktioner till punkt och pricka. Köper du en Robomow av oss och vi personligen levererar den hem till dig så går vi igenom hela installationsförloppet med dig. Vi vill att du ska känna dig trygg i ditt köp och då bjuder vi gärna på extra personlig service.

Att installera en Robomow robotgräsklippare gör du i tre enkla steg. Här nedan ger vi dig goda råd som är bra att ha med sig på vägen.

Installation av Robomow steg 1

Installera

Installation av Robomow steg 2

Lägg in körschema

Installation av Robomow steg 3

Starta och njut

1. Planera

Gå ett varv runt trädgården och gör noteringar på hur du ska lägga kabeln runt tomtens ytterkanter, och vilka buskar, rabatter, träd, pooler, stugor och annat som du vill att roboten inte ska köra in i. Runt dessa hinder skapar du så kallade öar med själva kabeln som du drar från tomtens ytterkant. Istället för att göra öar kan du istället skydda dina planteringar med ett påkörningsskydd som du gör själv eller köper färdigt.

När du har gjort en plan blir en installation av Robomow mycket lättare och du slipper dra om begränsningskabeln på grund av dålig planering

2. Placering av basstationen

Placera Robomow basstationen på en skuggig och dold del av trädgårdstomten. Helst där gräsytan är som störst. Om du inte kan placera basstationen i skugga rekommenderar dig att du skyddar din Robomow från starkt solljus med ett garage för robotgräsklipparen. Robomow batteriet håller längre om roboten får stå under skugga. Garaget till robotgräsklipparen kan du göra själv eller så köper du ett färdigt. RoboHome garaget är speciellt gjord för Robomows basstationer.

För en optimal placering av robotgräsklipparens basstation placerar du den längs med kantkabeln, och har en rak fri sträcka på ca 1-3 meter på båda sidor av basstationen. Se till att basstationen står på ett plant jämnt underlag, samt att robotens körsträcka fram till stationen också är plan.  

Beakta rekommendationerna noga i användarmanualen för att undvika onödigt extra arbete.

3. Lägg ut och dra kantkabeln

När robotgräsklipparens laddstation är på plats så är det bara att köra igång med installationen av Robomows kantkabel. Utgå ifrån basstationen när du lägger ut begränsningsslingan runt tomten och lägg ut kabeln motsols. Du lägger ut kabeln i ett vänstervarv runt tomten och öarna. Använd Robolinjalen för att hålla rätt avstånd ifrån tomtgräns, rabatter, och fasta hinder. Är avståndet för kort finns det risk att robotgräsklipparen kör fast i lös jord eller skrapar i och kanske fastnar i fasta hinder.

Använd märlor för att förankra kabeln mot marken. Gräset kommer att växa över kabeln beroende på hur tätvuxet gräset är där kabeln läggs. Tänk på att en kabel monterad på marken är alltid utsatt för en risk för kabelbrott i samband med lövräfsning, gnagdjur eller att någon snubblar på kabeln om den ligger för löst uppe på marken. Därför rekommenderar vi alltid att begränsningskabeln grävs ned ca 5 cm i marken.

4. Anslut basstationen

När du kommer tillbaka till basstationen är det viktigt att kabeln dras rakt in till laddstationen enligt det angivna avståndet som framkommer i manualen. I annat fall kan det vara svårt för roboten att docka in i laddstationen.

Tvinna de båda ändarna av kantkabeln och anslut kabeländorna till anslutningskontakten. Plugga in anslutningskontakten till basstationen och fäst bottenplattan med två fästpinnar.  

5. Kontrollera kabeldragningen

När bottenplattan är fäst med två fästpinnar och kantkabeln ansluten till basstationen och elkabeln inkopplad så är det dags att testa anläggningen. Placera gräsklipparen på gräsmattan, 3 m framför laddstationen, vänd mot kantkabeln och tryck på OK för att påbörja testet. Låt robotklipparen ta ett varv runt tomten genom att låta den testa kantkabeln. På så sätt ser du om du behöver justera dragningen av kabeln om gräsklipparen råkar köra fast. 

6. Ställ in veckoklippschemat

När en installation av Robomow är färdig är det dags att ställa in gräsklipparens klippschema. Det gör du enklast i Robomow Appen i din mobiltelefon. Anslut mobiltelefonen först till din gräsklippare genom att läsa av streckkoden på Robomow. Ändra på inställningarna i appen i förhållande till hur stor gräsytan är och enligt dina önskemål.

Vi rekommenderar att gräsklipparen klipper gräset dagligen för bästa möjliga resultat. Se din nya robotgräsklippare som en underhållare av din gräsmatta och inte som en traditionell gräsklippare som klipper gräset förhoppningsvis någon gång i veckan. När gräset klipps dagligen blir gräsklippet väldigt kort. Det korta klippet torkar och förmultnar fort och du får igång en så kallad mulching av gräset och eventuellt löv.

7. Koppla av och njut

Grattis till några tuffa dagar på alla fyra! Jag antar att din respektive och grannarna har fått ett gott skratt efter att du har krupit runt på alla fyra på gräsmattan. Resten av sommaren kan du i alla fall njuta av någonting roligare än tråkig gräsklippning. 

Passa på att ta extra hand om gräsmattan nu du slipper klippa gräsmattan Gödsla gräsmattan med jämna mellanrum och med mulchingen så har du villaområdets snyggaste gräsmatta.

Klipp gräs utan ansträngning med en Robomow

Guider - installation av Robomow

Robomow RS installationsguider
Spela videoklipp
Robomow RC installationsguider
Spela videoklipp
Robomow RX installationsguider
Spela videoklipp

Service och underhåll

Det är inte mycket till service och underhåll på en Robomow. Under sommaren behöver du se till att gräsklipparens undersida och knivar är fria från skräp. Var extra vaksam de första tre veckorna efter installationen av robotgräsklipparen, och lägg in följande åtgärder som rutin en gång per månad.

Börja med att sätta på dig ett par skyddande handskar för att kniveggen är vassa, och gör följande.

Regelbundet underhåll, en gång per månad:

  • Kontrollera gräsklipparens undersida. Rengör vid behov med hjälp av en liten pinne eller liknande föremål. Skrapa försiktigt bort gräsresterna och andra föremål som kan ha fastnat under klippdäcket
  • Kontrollera att det inte är obalans på knivarna genom att snurra på knivbladen
  • Se över installationen av kantkabeln och sätt i extra fästmärlor där den ligger löst och inte ligger tätt mot marken
  • Rengör Robomow basstation så att den enkelt kan docka in för laddning
Slutligen när säsongen är över tar du in gräsklipparen för vinterladdning av Robomow och rengöring. Du kan också anlita TrädgårdSmart för vinterförvaring och service av Robomow. Då uppdaterar vi även din Robomow med den senaste mjukvaran. 

Genomgång av installationen

När du köper din nya Robomow robotgräsklippare från TrädgårdSmart är du i trygga händer. Inför ditt köp hjälper vi dig med med valet av en ny robotgräsklippare med rekommendationer. Du kan sedan välja om du vill installera robotgräsklipparen själv eller få robotgräsklipparen installerad av en fackman.

Vill du själv installera robotgräsklipparen ingår en timmes utbildning och genomgång av installationen i köpet av robotgräsklipparen. Genomgången görs hemma hos dig i din trädgård.

Du kan alltid ringa oss för support om du skulle få problem med installationen. Behöver vi åka ut och hjälpa dig med dina problem tillkommer vår timdebitering för resa och avhjälp.

Köpråd

Rådgivning inför köpet av robotgräsklippare, med tomtbesiktning av trädgården.

Utbildning

Genomgång om hur installationen genomförs på plats i din trädgård.

Support

Full telefonsupport om du skulle få problem med installationen av robotgräsklipparen.

Vi hjälper dig med robotgräsklipparen

Anlita TrädgårdSmarts duktiga installatör om du vill spara tid samtidigt som du får en professionell installation av robotgräsklipparen. Vi lämnar garanti på rätt utförd installation, så du kan känna dig helt trygg med din nya Robomow.

Våra tjänster

Vi hjälper dig med val av rätt modell av Robomow till din trädgård med professionell rådgivning. TrädgårdSmart är återförsäljare av Robomow Premium.

Vi hjälper dig med installationen av din nya Robomow robotgräsklippare. Redan samma dag blir gräset klippt.

Lämna in din Robomow roboträsklippare till TrädgårdSmart. Vi hjälper dig med servicen och vinterförvaringen.

Professionell installationsservice

Vad vinner du på få installationen av Robomow gjord av en fackman? Först och främst slipper du göra jobbet själv och du kommer igång med gräsklippningen efter bara någon timme eller mer beroende på hur mycket kabel som ska dras, och hur komplicerad installationen är. Du får också en garanti på rätt utfört arbete.

TrädgårdSmart hjälper dig med installationen

En professionell installation

Vi använder kabelläggare

Kvalitet på kabel

Välj mellan fyra olika kvaliteter

Robomow Pro robotgräsklippare

När du vill installera Robomow Pro själv

I robotgräsklippare Robomow Pro med RoboConnect  ingår inte installationsmaterielet utan det köps separat.

Vi har fyra olika installationspaket till Robomow Pro så du kan installera robotgräsklipparen själv. Beroende på hur komplex din trädgård är kan du behöva komplettera paketen med flera paket eller mer materiel.


Robert

Robert är ägare och grundare av TrädgårdSmart i Sverige. Du finner mig och min familj i Bälinge som är en förort till Uppsala. Här bor vi en villa med en trädgård på ca 400 kvm, och här har vi en robotgräsklippare som sköter gräsklippningen. Gräsmattan gödslas 4 gånger per år och jag försöker stödså den lika ofta med nytt gräs. Det för att ständigt föryngra gräsmattan, och det har lett till en tät och fin gräsmatta fri från ogräs.

Boka ett fritt hembesök

Du bokar snabbt och enkelt en tid i vårt bokningssytem.