Miljövänlig ogräsbekämpning

Miljövänlig ogräsbekämpning med djuprengöring

Miljövänlig ogräsbekämpning och djuprengöring i ett moment är möjlig med vår metod. Foamstream som vi använder i ogräsbekämpning kan användas på alla ytor och i alla väder, året runt. Arbetsmetoden är så pass effektiv att den till och med tar död på Coronaviruspartiklar och hjälper till att förhindra spridning av skadliga virus som COVID-19. Läs mer om desinfektion av skadligt virus och bakterier.

Av den anledningen ska du anlita oss för att bli av med ogräs, bekämpa mossa och alger, rengöring och sanering av alla ytor utomhus. 

Tröttnat?

Besväras du av oönskad växtlighet?

Tråkigt?

Tidsödande och tråkigt arbete för dig?

Smutsigt?

Har mossa och alger tagit över ytorna?

Robert TrädgårdSmart

Ogräsbekämpning Stockholm - Uppsala

Robert betjänar dig med sin service, ogräsbekämpning, i Stockholm och Uppsala samt kringliggande orter.

Under högsäsong kan det vara svårt att komma i kontakt med Robert så boka gärna ett möte direkt.

Telefon: 010-214 61 50

E-post: [email protected]

miljövänlig ogräsbekämpning, bekämpning av mossa och alger, rengöring och sanering
Spela videoklipp

Video: Miljövänlig ogräsbekämpning

Foamstream tar död på oönskad vegetation, inklusive ogräs, bekämpar mossa och alger.  Med stor precision tar hetvatten med skumtäcke död på ogräset. Det behövs endast 1-3 behandlingar årligen och resultaten syns direkt. Titta på videon för att se hur ogräs kan bekämpas.

Innehållsförteckning

Biologiskt nedbrytbart

Skummet till Foamstream är en naturlig blandning av vegetabiliska oljor och socker. Den kan användas på alla ytor, i alla väder.

Miljövänligt

Foamstream är miljövänligt och säkert att använda bland människor, djur, känsliga ekosystem och vattendrag. Det är också godkänt för ekologiskt bruk.

Användningsområden

Vårt verktyg är otroligt mångsidig och du kan få hjälp med borttagning av ogräs, oönskad växtlighet som invasiva arter som exempelvis parkslide, rengöring och sanering. Framförallt är användningsområdena enormt stort och här nedan ser du några exempel på verksamheter och på vilka applikationer som du kan få hjälp med.

Villaträdgårdar

Garageuppfarter, Gångar, Stensättningar, Trädäck, Murar, Häckar, Buskage, Rabatter

Företag

Parkeringar, Gångar, Stensättningar, Skyltar, Murar, Häckar, Buskage, Rabatter

Bostadsrättsföreningar

Parkeringar, Gångar, Stensättningar, Grusplan, Murar, Häckar, Buskage, Skyltar, Rabatter

Servicehandel

Parkeringar, Gångar, Stensättningar, Vägskyltar, Murar, Häckar, Buskage, Rabatter, Tuggummin

Förskolor och skolor

Parkeringar, Skolområden, Lekplatser, Vägskyltar, Grusplan, Idrottsplatser, Häckar, Rabatter

Kommuner och Regioner

Parkeringar, Rondeller, Vägskyltar, Stensättningar, Rabatter, Häckar, Buskage, Parker, Grusgångar

Handelsplatser

Parkeringar, Gångar, Stensättningar, Vägskyltar, Murar, Häckar, Buskage, Rabatter, Tuggummin

Idrottsanläggningar

Parkeringar, Fotbollsplaner, Grusområden, Golfbanor, Grusgångar, Stensättningar 

Ogräsbekämpning

Mossa & alger

graffiti

Sanering

Vägskyltar

Ogräsbekämpning och rengöring året runt

Under växtsäsongen perioden från mars och in i oktober kan vi ta bort ogräs, oönskad vegetation och invasiva arter med hetvatten och skum. Växter dör när temperaturen är över 57 grader. 

Forskning visar att stabil tillförsel av värme vid 80 grader och över under de första fem sekunderna är avgörande för att säkerställa största möjliga verkningsgrad. Ingen annan miljövänlig metod än Foamstream kan leva upp till dessa krav. Detta beror på att skummet håller kvar värmen från hetvattnet så att högre temperatur kan uppnås under en längre tid än när bara hett vatten används. 

Således kan du känna dig trygg med vår arbetsmetod som verkligen bekämpar växten från blad ända ned till roten.

Årskalender för vår metod

Årskalender för miljövänlig ogräsbekämpning, bekämpning av mossa och alger, rengöring och sanering

Tillämpningsområden

Som tidigare nämnts kan vår arbetsmetod med Foamstream användas på en mängd olika ytor, platser till flera olika tillämningar. Det som gör metoden så unik är att flera moment görs samtidigt. Exempelvis blir du av med oönskad växtlighet samtidigt som underlaget blir rengjord och sanerad. Faktum är att det inte finns någon bättre arbetsmetod än den vi använder som är miljövänlig samtidigt som den är kostnadseffektiv.

miljövänlig ogräsbekämpning, bekämpning av mossa och alger, rengöring och sanering
Bildkälla: Weedingteech

Miljövänlig ogräsbekämpning

Vår lösning gör att du blir av med ogräs och oönskad växtlighet helt giftfritt utan farliga kemiska tillsatser som annars skulle skada människor, djur, närliggande miljö och vattendrag. Det eftersom vi använder endast hetvatten och biologiskt nedbrytbart skumtäcke när vi bekämpar ogräs. Den miljövänliga ogräsbekämpningen är lämplig för att bekämpa  ettåriga och fleråriga växter.

Skummet vi använder håller värmen kvar över växten vilket gör metoden så effektiv till att slå ut och ta död på växten. Samtidigt som växten dör blir också kringliggande markyta steriliserad på frön och sporer vilket bidrar till minskad återväxt.

Antal behandlingar varierar beroende på hur djupt rötterna sitter. Växter med mer djupgående rötter kan behöva upp till tre behandlingar under året, men däremot ytor med växter med mer ytliga rötter kan en behandling räcka.

Notera att Foamstream tar död på all växtlighet och det gör att arbetsmetoden kan inte användas i gräsmattor. Det skulle leda till att inte bara ogräset försvinner utan även gräset. Det gör att vi använder Foamstream på andra ytor än i gräsmattan i samband med gräsmatterenoveringar. Det gör att du måste använda andra metoder för att rensa bort ogräset i gräsmattan.

Ytor som kan bekämpas på ogräs och oönskad växtlighet

Vi kan bekämpa ogräs på alla ytor där det förekommer oönskad växtlighet. Vi har nämnt det tidigare men det tål att upprepas, vi tar död på växten samtidigt som ytorna blir rengjorda och sanerade. Effekten blir att ytorna blir återställda nästan intill det skick som det var en gång i tiden när det var nytt frånsett från slitage och färgavmattning. Det gör att hårda och mjuka ytor blir fria från ogräs och ordentligt rengjorda med hjälp av hetvattnet tillsammans med skummet.  

Hårda ytor:
 • Garageuppfarter
 • Kullerstenar
 • Murar
 • Grusgångar
 • Parkeringsplatser
 • Lekplatser med grusunderlag
 • Stenläggningar
 • Trottoarer
 • Innergårdar
Mjuka ytor: 
 • Blomrabatter
 • Buskage
 • Häckar
 • Parker
 • Stränder och strandkanter
 • Dammar och fontäner
Konstgjorda ytor:
 • Idrottsbanor
 • Fotbollsplaner med konstgräs
 • Lekplatser med gummiunderlag

Bekämpning av mossa och alger

Till skillnad från de flesta växter sitter mossrötter på toppen av växten. Det gör att det räcker med att bekämpa mossa och alger med endast en behandling. En hetvattensskumbädd appliceras direkt på växten som dödar mossan och hämmar dess återväxt. 

Att använda Foamstream för bekämpning av mossa och alger är lika effektivt som att bekämpa det med bekämpningsmedel. Således bekämpas mossa och alger med bara en årlig behandling helt utan farliga miljögifter.

Bekämpning av mossa före behandling
Bildkälla: Weedingtech
Bekämpning av mossa efter behandling
Bildkälla: Weedingtech

Rengöring och sanering

Du kan få trädäck, trädgårdsmöbler, parkbänkar, lekplatser och alla former av hårda markytor rengjorda på djupet och fria från exempelvis tuggummin. Det eftersom hetvattenskumbädden håller kvar värmen över ytan och bryter ned smutsen samtidigt som ytorna saneras med hjälp av den höga temperaturen.

Metoden som vi använder är mycket effektivt i alla stadsmiljöer och kan användas för ett antal rengöringsuppgifter, inklusive gatumöbler, avlägsnande av tuggummi och djuprengöring.

Grundlig rengöring görs med lågt vattentryck, vilket eliminerar risken för ytskador jämfört med traditionella högtryckssystem. Tack vare det låga vattentrycket blir metoden idealisk för användning på känsliga ytor som historiska monument, offentliga konstverk och kyrkogårdar.

Fördelar med Foamstream jämfört med ett högtrycksrengöring?

Till skillnad från traditionella högtrycksrengöringssystem är vår metod med Foamstream en varmvatten- och skumlösning. Skummet håller kvar vattnets höga temperatur och hjälper till att bryta ner och avlägsna smutsen.

miljövänlig ogräsbekämpning, bekämpning av mossa och alger, rengöring och sanering
Bildkälla: Weedingtech

Rengöring och sanering

 •  Rengöring av alla ytor utomhus
 • Sanering och desinfektion
 • Borttagning av grafitti och tuggummin
 • Arbetar med både högt och lågt tryck
 • Helt miljövänlig då endast vatten och naturliga ämnen används
 • Kan användas runt människor, djur och känslig miljö

Miljövänlig ogräsbekämpning och djuprengöring i ett

När du anlitar oss för miljövänlig ogräsbekämpning blir resultatet att du blir av med ogräs samtidigt som du får dina ytor ordentligt rengjorda och sanerade.

Vår metod med hetvatten och biologiskt nedbrytbara skum är lika effektiv som farliga kemiska bekämpningsmedel. Arbetsmetoden kan användas runt människor, djur och natur utan att någon eller något kommer till skada. 

Allt-i-ett med vår behandling
Växtbekämpning
Rengöring
Sanering
Miljövänligt
Snabbverkande
Kostnadseffektivt

Miljövänlig ogräsbekämpning i Stockholm och Uppsala

Ta kontakt med Robert för en helt kostnadsfri tomtbesiktning. Vid mitt besök kan jag visa hur utrustningen fungerar. Du får också ett kostnadsförslag på de ytor som du vill få rensade på ogräs och rengjorda i Stockholm och Uppsala. Ta kontakt med mig eller boka en tid direkt i bokningskalendern.

Frågor och svar

Här nedan får du svar på de vanligaste frågor vi brukar få.

Nackdelen med ogräsättikan är att den försurar jorden vilket inte är bra för maskar och mikroorganismer. Därför ska du inte använda ättika i odlingar som rabatter, häckar, buskar eller om du är rädd om vår natur.

Vår metod är helt miljövänlig.  Vi hettar upp vatten till över 100 grader och vid utloppet är temperaturen strax under 100 grader. Det gör att växtcellerna sprängs och på så sätt utarmas plantan.

Absolut, förutom att hjälpa er bostadsrättsförening med ogräsbekämpningen så kan vi även hjälpa till att sanera ytor såsom soprum. 

Företag anlitar oss för att bekämpa oönskad växtlighet så väl som att sanera och desinficera känsliga ytor.