Desinfektion och Sanering

Eliminering av skadligt virus

Desinfektion och sanering av skadligt virus och bakterier

Foamstream som vi använder i samband med desinfektion och sanering är även godkänt för användning som organisk biocid i Sverige och EU. Överväg så säkra metoder som det är möjligt och som är mest verkningsfull för att förhindra spridning av patogener (virus och bakterier) i stadsområden och allmänna utrymmen.

Foamstream Clean är ett mycket effektivt sätt att djuprengöra, desinficera och sanera offentliga utrymmen som har hög mänsklig kontakt. Det är både en miljövänlig och kostnadseffektiv saneringsmetod. Foamstream är säkert att användas runt människor, djur och i känsliga miljöer. Av den anledningen är Foamstream Clean en av de metoderna som du ska överväga.

Hur fungerar det?

Foamstreams effektivitet baseras på värme- och värmebehållning med skumtäcke. Foamstreams patenterade lågtrycksprocess kombinerar termisk värme (nära kokpunkten) med biologiskt nedbrytbart skum. På så sätt kan vi hålla höga temperaturer på målpatogener tillräckligt länge för att neutralisera majoriteten av dem. Skummet vi använder i samband med desinfektion och sanering av offentliga platser är biologiskt nedbrytbar.

Vilka offentliga utrymmen kan Foamstream Clean användas i?

Användningsområdena är många och här följer några exempel för att minska risken för spridning av bakterier och virus.

 • Lekplatser
 • Skolor
 • Konstgjorda sportytor
 • Bänkar
 • Trottoarer
 • Yttre sjukhusområden
 • Kyrkogårdar
 • Picknickområden
 • Nöjesparker
 • Campinganläggningar
 • Entréer

Coronavirus och Foamstream Clean

Det har visat sig att Foamstream dödar 99,99% av Coronaviruspartiklar inom 10 sekunder. Av den anledningen är hetvatten med skumtäcke den snabbaste och säkraste metoderna på marknaden. Foamstream kan spela en viktig roll till att hjälpa lokala kommuner, myndigheter och andra markägare att sanera offentliga utrymmen under Coronavirus-krisen. Jämfört med andra metoder är Foamstream Clean betydligt snabbare än många av de manuella metoder för desinfektion och sanering som för närvarande används – och den är dessutom helt giftfri.

Rengöring, desinfektion och sanering

När du anlitar oss för desinfektion av dina ytor utomhus blir resultatet att du blir av med skadligt virus och bakterier samtidigt som du får dina ytor ordentligt rengjorda och fria från ogräs och oönskad växtlighet. Läs även om miljövänlig ogräsbekämpning.

Vår metod med hetvatten och biologiskt nedbrytbara skum är lika effektiv som farliga kemiska bekämpningsmedel. Arbetsmetoden kan användas runt människor, djur och natur utan att någon eller något kommer till skada. 

Desinfektion och sanering
Bildkälla: Weedingtech

Fördelar med Foamstream Clean

 • Dödar och neutraliserar de flesta patogener mycket snabbt
 • Mycket effektiv även vid lågt tryck
 • Desinfektion och sanering av offentliga ytor och utrymmen kan göras medan människor och djur är närvarande
 • Det är giftfritt och godkänt för organisk användning
 • Minskar risen för spridning av skadligt virus och bakterier

Foamstream i Stockholm och Uppsala

Ta kontakt med Robert för en helt kostnadsfri tomtbesiktning. Vid vårt besök kan vi visa hur utrustningen fungerar. Du får också ett kostnadsförslag på de ytor som du vill få desinficerande och sanerade  Stockholm och Uppsala. Ta kontakt med oss eller boka en tid direkt i bokningskalender.

Frågor och svar

Här nedan får du svar på de vanligaste frågor vi brukar få.

Vi hettar upp vatten till över 100 grader och med högt eller lågt tryck rengör och desinficerar vi ytor som ska behandlas.

Vid temperatur över 70 grader dör hälsofarliga bakterier. Vid utloppet av våra munstycken är vattentemperaturen strax under 100 grader vilket gör att alla hälsofarliga bakterier dör.

Vår startavgift är 1,490 kr, och därefter tar vi betalt per hel timme. Timkostnaden är 2,490 kr. Alla priser är inklusive moms.

Vi kan sanera inomhus om vattnet kan avledas till ett avlopp eller liknande. Utloppet är 12 liter vatten per minut.

Källa: Weedingtech