1 produkt

  • Gräsmattevård

    WOLF-Garten Gräsfrö Herrgårdsblandning

    Gräsfrö herrgårdsblandning är WOLF Gartens mest exklusivaste gräsfröblandning som är lämplig för vårt nordiska klimat. Det är en fröblandning som växer långsamt och som får gräsmattan till att bli väldigt tät vilket minskar risken att ogräs etablerar sig.