Stubbfräsning och prissättning av häckar och stubbar

Published by Robert on

Stubbfräsning och prissättning

Stubbfräsning av stubbar, häckar och buskar är saker som påverkar prissättningen.  Här på sidan har vi samlat information om vilka faktorer och omständigheter som vi tar hänsyn till när vi sätter priset för vårt arbete med stubbfräs. 

Mycket av det som ska tas bort av stubben och rötterna ligger dolt under marken vilket innebär att det slutliga priset kan komma att behöva justeras. Det kan exempelvis vara ting som stenig mark och stenklippor som kan av den orsaken göra arbetet svårare för stubbfräsningen.

Stubbfräsning i Stockholm

Innehållsförteckning

Varför anlita oss för stubbfräsning?

Stubbfräsning är det enklaste och det mest ekonomiska sättet för dig att bli av med dina stubbar. Kostnaden för vår stubbfräsning ligger i nivå med, och många gånger billigare än, vad det skulle kosta för dig att hyra in en stubbfräs för att göra arbetet själv. Av den anledningen är det därför smartare att anlita oss om du vill bli av med stubbar, häck och buskar.

Skulle du hellre vilja ta bort dina stubbar själv så ta dig en tankeställare. Det brukar oftast sluta med att vi blir kontaktade för att slutföra stubborttagningen eftersom arbetet har varit allt för mödosamt. Är det en stor stubbe som ska tas bort så tar arbetet flera dagar att utföra om du gör det för hand. 

Beräkningsunderlag för stubbfräsning

De som anlitar oss för att ta bort stubbar med stubbfräsning är privatpersoner som är berättigade till rutavdrag, bostadsrättsföreningar, församlingar, företag, golfklubbar, skidanläggningar och kommuner. När vi lämnar affärsförslag på vår stubbfräsning så är priset baserat på olika parametrar som du kan läsa om här nedan.

Stubbens diameter

Vi fräser inte bara toppen av stubben utan hela stubben och dess rotsystem. Det gör att hela stubbens diameter inklusive rotben tas med i prisberäkningen. I standardpriset för stubbfräsningen ingår stubbfräsning upp till 70 cm i diameter och ett pristillägg tillkommer för bredare stubbar.

Mätbredd på stubbar för prissättning av stubbfräsningen_
För prissättning för stubbfräsningen mät vid rotbenet.

Häckens längd

Vi fräser bort häckens rötter till ett fast löpmeterpris. Fräsdjupet är ca 10 centimeter vilket är fullt tillräckligt om du ska så nytt gräs. Efter vår häckfräsning så kan du jämna av marken med hjälp av en dressraka.

Häckfräsning med häckborttagning

Står häcken kvar så kan vi hjälpa dig med att såga ned häcken åt dig med vår röjsåg. Sedan fräser vi bort stubbar och rötter efter borttagningen av häcken. Det gör att du blir av med häcken utan att behöva gräva.

Fräsdjup för stubbfräsningen

Oftast brukar det vara fullt tillräckligt med att vi fräser ned stubben tio centimeter under markytan. Det innebär att det finns tillräckligt med utrymme för att fylla igen och jämna av ytan med dressjord för sedan så nytt gräs.

För djupfräsning ned till vad vår stubbfräs klarar av på c:a 35 centimeter så tillkommer det en extra avgift.

Fräsning av större rotsystem

Det pris som anges i våra affärsförslag baserar sig på angiven diameter. I vissa fall kan det bli att vi behöver fräsa mer än vad som var överenskommet. Det beror på att rötter har legat dolda strax under markytan och uppenbarar sig i samband med stubbfräsningen. På grund av detta tas en extra avgift ut.

Antal stubbar som ska stubbfräsas

Ett större antal stubbar som ska stubbfräsas på ett och samma ställe lämnar vi en offert på hela arbetet. Det innebär att du får ett lägre pris på efterföljande stubbar som ska stubbfräsas utöver den första.

Stenig mark vid stubbfräsningen

Stenklippor, stenig mark, husgrunder och betongfundamenten är en risk och kan skada vår stubbfräs, vilket påverkar priset. Det extra arbetet som uppkommer gör att det även kan bli nödvändigt att gräva ur runt stubben eller bända bort stenar för att kunna fräsa stubben vilket också påverkar det slutliga priset.

Stubbfräsning Stockholm och Uppsala

Vi tar bort stubbar, häckar och buskar med vår stubbfräs i Stockholm och Uppsala med kringliggande orter. Kontakta oss för stubbfräsning i Stockholm och Uppsala så hjälper vi dig med borttagningen.

Du bokar enkelt en tid för stubbfräsningen i vår bokningskalender. Boka en tid redan idag på en dag som passar dig bäst. Vi bekräftar din bokning kort därefter.


Robert

Robert är ägare och grundare av TrädgårdSmart i Sverige. Du finner mig och min familj i Bälinge som är en förort till Uppsala. Här bor vi en villa med en trädgård på ca 400 kvm, och här har vi en robotgräsklippare som sköter gräsklippningen. Gräsmattan gödslas 4 gånger per år och jag försöker stödså den lika ofta med nytt gräs. Det för att ständigt föryngra gräsmattan, och det har lett till en tät och fin gräsmatta fri från ogräs.