Trädbeskärning och trädvård

Trädbeskärning och trädvård

Det finns lika många tekniker i trädbeskärning och trädvård som det finns utövare. Att beskära ett träd ska vara befogat och bör göras på rätt sätt.

Du får trädbeskärningen rätt utförd när du anlitar TrädgårdSmart utbildade personal för trädbeskärning och trädvård.  Enligt skatteverkets regler för rutavdrag på trädgårdsarbete kan avdrag göras på hela arbetskostnaden för beskärning av fruktträd och trädfällning.

Här nedan kan du läsa om du ens behöver trädbeskärning och trädvård av dina träd och buskar, och varför du ska anlita en fackman till trädbeskärningen. När du anlitar TrädgårdSmart för professionell hjälp med dina träd och buskar kan du vara säker på att arbetet görs snabbt, effektivt och säkert.

Vi hjälper dig med dina träd, fruktträd och buskar i Stockholm och Uppsala med kringliggande orter.

Att tänka på vid trädbeskärning

På den här sidan presenterar jag mina tankar kring vad du ska tänka på i samband med trädvård.  Du får svar på om det är ens nödvändigt att beskära buskar och träd, om du kan göra arbetet själv eller varför du ska anlita utbildad trädvårdare till att utföra arbetet. Jag hoppas att mina tankar kommer till hjälp. Ring till oss om du behöver hjälp med dina träd. Du når Robert i Stockholm och Uppsala på telefonnummer: 010-214 61 50.
Trädbeskärning och trädvård
Beskärning av ett äppelträd

Att beskära träd själv

Har du kunskap eller tid till att beskära träd och buskar så är det bara att sätta igång. Om du vill lära dig själv i konsten att beskära en växt så kan jag rekommendera boken Beskärningsboken av Klaus Vollbrecht. Det är en väldigt bra bok som jag själv ofta går tillbaka till. Komplettera gärna boken med en utbildning så du får praktisk erfarenhet tillsammans med en duktig mentor.

När du väl har kunskapen så behöver du en bra utrustning för att kunna utföra arbetet. Själv är jag utrustad med följande trädgårdsverktyg, samt komplett motorsågsutrustning och stubbfräs för att ta bort stubbar.

Vanliga problem vid egen trädbeskärning

Utebliven frukt

Ett felaktigt beskuret träd kan ge dålig avkastning på frukt, eller att trädet dröjer med att ge frukt.

Vattenskott

Ett alldeles för hårt beskuret träd kompenserar förlorat lövverk genom att skjuta nya nödskott, s.k. vattenskott.

Risk för röta

Felaktigt beskurna grenar har svårt att läka vilket gör trädet mer känsligt för sjukdomar och röta.

Svårt att göra om

Av helt naturliga skäl så går det inte att göra om eller laga det som är borttaget på ett träd.

Felaktigt beskuret träd

Det kan ta flera år att få ordning på ett träd som inte har blivit beskuret på rätt sätt och med eftertanke. Det för att en trädbeskärning måste gå varsamt tillväga. I annat fall kommer trädet att ta förnyad fart med nya vattenskott. 

I bilden här nedan där trädet har tagit formen av en igelkott har trädet blivit felaktigt beskuret under flera års tid. Troligtvis ger trädet också väldigt dåligt med frukt. Ett misskött träd kan ta lång tid att återställa, och det är därför viktigt att ett träd blir rätt beskuret. 

Felaktigt trädbeskärning och trädvård av ett äppelträd
Felaktigt beskuret äppelträd

TrädgårdSmart med rätt kompetens

När du anlitar oss på TrädgårdSmart för trädbeskärning och trädvård kan du känna dig säker. Både Anders och Robert är yrkesutbildade på Hvilan Utbildning av Ingmar Mann som har över 30 års erfarenhet av trädvård.

Vi har fått de senaste färdigheterna inom modern beskärning av fruktträd. Robert har dessutom gått en avancerad och heltäckande kurs kring beskärning och trädvårdsfrågor för parker och offentliga gröna miljöer.

Varför anlita oss för trädbeskärning

Bättre avkastning

Både Robert och Anders är utbildade i modern fruktträdsbeskärning, samma teknik som används på kommersiella odlingar.

Tryggt & Säkert

Alla ingrepp i ett träd ska göras med omtanke. Vi beskär träden med kärlek.

Rätt beskuret

Rätt beskuret träd läker fortare vilket gör att den också minskar risken för röta och andra angrepp.

Låg kostnad

När du anlitar TrädgårdSmart för trädbeskärning och trädfällning har du rätt till rutavdrag på arbetskostnaden.

Beskärning av fruktträd

Behöver jag beskära mina träd?

En växt läker aldrig ett sår, och all form av beskärning innebär en påfrestning för en växt. Det är därför viktigt att man gör rätt och inte förstör växten. Beskärning av speciellt träd och många buskarter ska alltid vara befogad och utförd med eftertanke för växtens överlevnad.

Beskärningens olika mål

Om det inte finns något behov att beskära en växt så är det bättre att låta växten växa på sitt naturliga sätt. Men oftast finns det behov av trädbeskärning och trädvård, eller för att man måste anpassa trädet till sin omgivning.

Ökad blomning och därmed ökad fruktbildning

Med rätt beskuret träd ökar fruktträdets avkastning och på unga träd kan man tidigarelägga trädets fruktsättning.

Anpassning av träd

Anpassning av träd görs för underhållsbeskärning, ta bort döda och torra grenar av säkerhetskäl och för att forma trädet. Många gånger vill man också hålla ett visst estetiskt utseende av trädet.

Minska risken för stam och grenbrott

Det gäller att bygga upp trädet för att minska risken för fläkning, dvs. att det blir stam eller grenbrott, genom uppbyggnadsbeskärning, reducering, viktavlastning och kronstabilisering.

Uppfylla grannars önskemål och kommunala krav

Både grannar och kommuner ställer krav på fastighetsägaren. Grannar vill inte bli störda av exempelvis överhängande grenverk och kommunen har sitt regelverk som måste följas. Det kan gälla krav som fri sikt och fri framkomlighet för utryckningsfordon.

Få ökat ljusinsläpp

Att få ökat ljusinsläpp kan vara allt från att ta bort trädet eller busken helt och hållet till att öka ljusinsläppet genom reducering.

Vår arbetsordning trädbeskärning

När vi beskär träd och speciellt fruktträd följer vi en dokumenterad arbetsordning inom fruktträdsbeskärning. Här nedan har vi vår beskärningsordning när vi beskär fruktträd. Samma arbetsordning gäller även när vi utför beskärning av andra typer av träd. Säkerheten är viktig för oss och vi påpekar alltid eventuella brister i ett träd.

Anlita oss för modern trädbeskärning

Det är säkrare för dig när du anlitar en utbildad fackman för beskärning av exempelvis dina fruktträd. Dessutom spar du pengar då arbetet görs med rätt till RUT-avdrag och beskärningen blir rätt utfört från början. Vi har utrustningen och erfarenheten för att få arbetet korrekt utfört.

Tryggt

Vi använder de rätta redskapen för en trygg och säker trädbeskärning

Säkert

Spara din rygg, armar och skydda dig från obehagliga överraskningar

Prisvärt

Med rutavdraget blir det både billigare och enklare när ett proffs gör jobbet

Trädfällning

En del av trädvård är att ta bort trädet helt med trädfällning.

Enkel tidsbokning!

Här bokar du enkelt tid med oss när det passar dig bäst. Följ bara de två stegen här nedan och sedan är det klart. Därefter kommer du att få en bekräftelse på att den tid du har bokat ligger inplanerad med en av oss. I annat fall hör vi av oss direkt till dig.

Boka din tid enligt följande steg

  1. Välj om du vill ha rådgivning eller boka in tjänsten
  2. Välj datum & tid

Till sist fyller du i dina kontaktuppgifter och slutligen bekräftar du din bokning! 

Ofta ställda frågor om trädbeskärning

Här nedan får du svar på de vanligaste frågor vi brukar få i samband med prissättning och vad som ingår i tjänsten.

Självklart hjälper vi dig med bortforsling av trädgårdsavfallet. Tänk på att det blir dyrare när vi transporterar bort och tippar trädgårdsavfallet på återvinningsstationen eftersom vi måste betala företagstaxa för avfallet. För dig som privatperson är det gratis att tippa trädgårdsavfallet själv.

Våra bilar är utrustade med en stubbfräs. Det gör att vi kan enkelt ta bort dina stubbar med stubbfräsning.

Vi fräser även bort häckar och buskar. Idegran och thujor får ofta kraftiga stubbar.

Robert har motorsågskörkort med behörighet A, B. och E samt röjsåg.

Rutavdrag kan bara göras på arbetet på den utförda tjänsten och inte för transport eller bortforsling av trädgårdsavfall.