Installation av robotgräsklippare

Bekymmersfritt med robotgräsklippare

Installation av robotgräsklippare

Professionell installation av robotgräsklippare

Söker du hjälp och professionell installation av robotgräsklipparen? Våra professionella experter hjälper dig med installationen av en ny självgående robotgräsklippare oavsett fabrikat. 

Vi gör en professionell installation av robotgräsklipparen snabbt, smidigt och enkelt. Redan samma dag som vi har installerat din nya robotgräsklippare kommer du igång med klippningen av din gräsmatta.

Därefter kan du alltid glatt njuta av nyklippt gräs helt utan ansträngning.

Installation-av-Robotgräsklippare-i-Stockholm-Uppsala-Göteborg Installation av robotgräsklippare
Professionell installation av robotgräslippare

Installatör av robotgräsklippare

TrädgårdSmarts duktiga installatörer hjälper dig med installationen av både robotens kantkabel och robotgräsklipparen. Vi erbjuder professionella installationer av robotgräsklippare i Stockholm, Uppsala och Göteborg med kringliggande orter. Kontakta oss för andra orter, vi är oftast på hugget!

Om du redan har en robotgräsklippare och har en uppfattning om hur du vill ha din installation genomförd så kan du boka din installation av robotgräsklippare direkt.

Vi hjälper dig med fri rådgivning av robotgräsklippare om du är ute efter en ny robotklippare. Du får professionell rådgivning av både val av robotmodell och installation av robotgräsklipparen.

 Installation av robotgräsklippare

Installation av robotgräsklippare i Stockholm och Uppsala

Robert är säljare och installatör av robotgräsklippare i Stockholm och Uppsalaområdet. Han hjälper dig med installationen och robotgräsklippare. 

Kontakta Robert för service och installation av robotgräsklippare i Stockholm och Uppsalaområdet med kringliggande orter.

Telefon: 072-722 37 25

 Installation av robotgräsklippare

Installation av robotgräsklippare i Göteborg

Anders är säljare och installatör av robotgräsklippare i Göteborgsområdet. Han hjälper dig både med robot och installationen.  

Kontakta Anders för service och installation av robotgräsklippare i Göteborgsområdet.

Telefon: 070-990 91 71

Installation med motordriven kabelläggare

Våra motordrivna kabelnedläggare från Autocable används vid installation av robotgräsklipparens kantkabel, och för vissa modeller guidekabel. Gränskabeln får du ned en bit i marken på c:a 5 cm djup, vilket minskar risken för kabelavbrott.

Vanliga orsaker till kabelbrott är i samband med lövräfsning, lekande barn och djur som gnagt av kabeln. Kabelbrott förekommer oftare då begränsningskabeln till robotgräsklipparen monteras på marken. Som du säkert förstår är kabelbrott av kantkabeln mindre förekommande när kabeln grävs ned.

Ett kabelbrott leder till att robotgräsklipparen ger följande felmeddelande “Ingen slingsignal” och roboten slutar fungera.

Undvik kabelbrott

 • Skyddad kabel i jord
 • Säkrare drift av robotgräsklippare

Snyggt och städat

 • Dolda kablar
 • Enklare att hålla efter gräsmattan
Motordriven-kabelläggare-i-installation-av-robotgräsklippare Installation av robotgräsklippare

Installation av robotgräsklippare med garanti

När gränskabeln är dragen kopplar vi in laddstationen och säkerställer att roboten är rätt installerad och finner sig tillrätta i gräsmattans klippområde. Vi hjälper dig med robotgräsklipparens inställningar och lägger in ett klippschema för roboten i samråd med dig.

Du ska känna dig trygg med vår installation av robotgräsklipparen. Ibland kan det vara nödvändigt med en efterjustering av kabeln beroende på hur väl roboten fungerar i terrängen. Det beror allt för oftast på att vi har blivit ombedda att frångå tillverkarens rekommendationer och anvisningar. I dessa fall testar vi alltid om installationen fungerar, men vi kan inte garantera att det kommer att fungera fortsättningsvis.

Vårt mål är att du ska få en bekymmersfri tillvaro med din robotgräsklippare. Vi är alltid tillgängliga efter installationen för att hjälpa dig om det inte gick som det var tänkt. Det gör vi med rådgivning antingen med ett återbesök eller per telefon.

Vår garanti!

icon2-o1o76e55jwoo6845d8ua461gfr0y14rm0sqacmgy74 Installation av robotgräsklippare
 • Efterjustering av kantkabel *
 • Teknisk telefonsupport
*) I de fall där vi har följt tillverkarens rekommendationer och anvisningar.

Pris

Enkel prissättning, startavgift + 12 kr per meter för nerlagd kabel

2 490 kr/startavgift
 • Installation av laddstation (eluttag, 220 V 5-10 meter, ska finnas på plats innan)
 • Installation av den begränsningskabel som följer med roboten eller tjänsten (tillkommande kabel mot pristillägg)
 • Standardkabel av hög kvalitet (kan uppgraderas till säkerhetskabel)
 • Test, kalibrering och demonstration av din robot
 • Priset gäller för installationer av robotgräsklippare inom Uppsala, Stockholm och Göteborgsområdet
 • Övriga orter Kontakta oss för kostnadsförslag!

Gör det här innan installation av robotgräsklippare

 • Se till att gräsmattan är nyklippt
 • Rensa gräsmattan på grenar, leksaker och andra lösa föremål som kan skada robotgräsklipparen
 • Se till att det finns ett jordat eluttag (220 V) tillgängligt 5-10m
 • Stenläggningar måste du som kund själv lyfta bort innan, alternativt debiterar vi extra för arbetet (Dvs. Om du vill att din robot skall passera över stenlagd yta)

Fakta basinstallation

- Kabelläggning med maskin

En basinstallation av robotgräsklippare innebär att vår installatör av robotgräsklippare installerar din robotgräsklippare med det materiel som ingår i köpet. Med hjälp av en motordriven kabelläggare fräser TrädgårdSmart installatör ner begränsningskabeln i gräsmattan där detta är möjligt. Det gör att du får en garanterat professionell installation av robotgräsklipparen med minimal risk för kabelbrott.

- Kabelläggning för hand

Där eventuella rötter, buskar, stenar och blommor som står i vägen spikas kantkabeln fast med plastmärlor uppe på gräsmattan, och där det är möjligt gräver vi ned kabeln. Vi rekommenderar att synlig kabel täcks med ett lager med jord för en snabbare överväxt av kabeln.

Efter cirka två till fyra veckor döljs både fästmärlorna och kabeln av gräset. Hur lång tid det tar styrs av gräsmattans växtkraft. Installationen sker enligt de rekommenderade mått och anvisningar som framkommer i instruktionsboken för just din robotgräsklippare. 

Beroende på trädgårdens utseende och förutsättningar gör installatören vissa justeringar av de här måtten.

- Komplettering och tilläggsarbeten

Trädgårdens förutsättningar kan också betyda att det behövs mer kabel än vad som ingår i köpet. Du som kund betalar då för extra kantkabel, kopplingar och arbetskostnad utöver vad som är avtalat från början.

- Behov av efterjustering av kantkabel

Även om du har fått en professionell installation av robotgräsklipparen kan du som kund behöva göra mindre justeringar av begränsningskabeln själv efter ett tag. Självklart hjälper vår installatör av robogräsklipparen dig med justeringen om du inte klarar av att göra det själv.

- Körschema och inställningar

Om du är hemma när vi installerar gör installatören inställningar på robotgräsklipparen helt efter dina önskemål. Är du inte hemma görs en inställning anpassad efter hur din trädgård ser ut, och utifrån vad vi har kommit överens om.

- Genomgång och överlämnande

När installationen av robotgräsklipparen är klar besiktar vi installationen tillsammans med dig. Vi går igenom robotgräsklipparens funktioner och skötselanvisningar. Vi besvarar dina frågor och går igenom dina funderingar.

Slutligen signerar du vårt installationsprotokoll när du känner dig trygg med vårt överlämnande.

- Uppföljning och teknisk support

Precis som när vi är ute på en fri tomtbesiktning delar vi frikostigt med oss av vår kunskap. Så gör vi även under och efter installationen av din nya robotgräsklippare. En del råd kommer du att komma ihåg och annat kommer att falla i glömska, men TrädgårdSmart kommer att hålla dig uppdaterad.

Vi håller dig uppdaterad med våra nyhetsbrev och vi finns alltid tillgängliga med teknisk support. För ett sömlöst och bekvämt ägande av robotgräsklipparen kommer vi tillbaka till dig innan vintern och hämtar din robot för årsservice och vinterförvaring.

Boka installation av robotgräsklippare!

Boka in en tid för installation av din robotgräsklippare redan idag. På så sätt kan du vara säker på att du får en tid på en dag som passar dig bäst. Du väljer bekvämt en dag och tid för installation av robotgräsklippare som passar in i din kalender bäst. Vi kommer sedan att bekräfta din bokning med ett mail och ett sms. Vi installerar robotgräsklippare i Stockholm, Uppsala och Göteborgsområdet.

 • Service robotgräsklippare

  Installationsservice av robotgräsklippare

  Boka professionell installationsservice av robotgräsklippare, kabelnedläggning på ca 5 cm djup med en motordriven kabelläggare , igångsättning samt funktionskontroll av installationen. Installationensservicen av robotgräsklipparen utförs av vår duktiga installatör och robotexpert, med garanti på utfört arbete. Startavgift endast 2,490 kr och därefter 12 kr per nerlagd löpmeter.

  För lediga tider se: BOKNINGSKALENDER

Boka installation!

Har du redan köpt en robotgräsklippare bokar du enkelt en tid i TrädgårdSmats bokningskalender.
BOKA